Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 19.10.15- PS 80/15 Valg av formannskap for perioden 2015-2019

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2015/5447 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 19.10.2015  80/15

 

Vedlegg:
Rundskriv H-12/15 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Valg av formannskap skal skje i kommunestyrets konstituerende møte. Det er bare de faste medlemmene i kommunestyret som kan velges som medlemmer til formannskapet, jfr Kommunelovens § 8.

I Verdal kommune skal det velges 9 medlemmer til formannskapet.

Valget skjer som forholdstallsvalg når det kreves av minst 1 medlem.

Når det gjelder regler m.v. for valg av formannskap vises til vedlagte rundskriv H-12/15 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Rådmannen viser til det som er nevnt foran og legger saken fram for kommunestyret som bes foreta valg av medlemmer og varamedlemmer til formannskapet for kommunestyreperioden 2015-2019.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 02.10.2015 09:37
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS