Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 19.10.15 - PS 81/15 Valg av ordfører for perioden 2015 - 2019

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2015/6342 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 19.10.2015 81/15

 

Vedlegg: 
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Kommunestyret skal i henhold til Kommunelovens § 9 velge ordfører blant formannskapets medlemmer.

Valget foretas som flertallsvalg og gjelder for hele valgperioden. Ved flertallsvalg er den valgt til ordfører som ved første avstemning får mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ingen ved første avstemning får flertall av de avgitte stemmer, holdes ny avstemning. Ved denne avstemningen blir den som får flest stemmer valgt til ordfører (enkelt flertall).

Hvis flere får likt stemmetall ved denne avstemning, avgjøres valget ved loddtrekning.

Med henvisning til det som er nevnt foran legges saken fram for kommunestyret som bes foreta valg av ordfører for perioden 2015-2019.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 02.10.2015 09:40
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS