Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 19.10.15- PS 82/15 Valg av varaordfører for perioden 2015-2019

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2015/6343 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 19.10.2015  82/15

 

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Kommunestyret skal i henhold til Kommunelovens § 9 velge varaordfører blant formannskapets medlemmer.

Valget foretas som flertallsvalg og gjelder for hele valgperioden. For øvrig gjelder samme avstemningsregler som ved valg av ordfører.

Med henvisning til det som er nevnt foran legges saken med dette fram for kommunestyret som bes foreta valg av varaordfører for perioden 2015-2019.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 02.10.2015 09:44
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS