Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 19.10.15- PS 84/15 Valg av komite for plan og samfunn og komite for mennesker og livskvalitet for perioden 2015-2019

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2015/6083 -/

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 19.10.15 84/15

 

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Det skal velges medlemmer til komite plan og samfunn og komite mennesker og livskvalitet for perioden 2015-2019.

Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til komiteene, og blant medlemmene leder og nestleder, jfr. kommunelovens § 10.

I Verdal kommune skal det velges 9 medlemmer til komiteene.

Valgnemnda (representanter fra hvert parti i kommunestyret) skal fremme innstilling overfor kommunestyret på valg av medlemmer til komiteer, nemnder mv. for perioden 2015-2019.

Det er enighet i valgnemnda om at det i det konstituerende møte kun skal velges medlemmer og varamedlemmer til følgende utvalg:

  • Kontrollutvalget
  • Komite plan og samfunn
  • Komite mennesker og livskvalitet
  • Representanter til samkommunestyret.
     

Valg av de øvrige nemnder og utvalg vil skje i kommunestyrets møte 2. november 2015.

Valgnemnda er i gang med sitt arbeid og valgnemndas innstilling på medlemmer og varamedlemmer i nevnte utvalg, vil bli oversendt kommunestyret så snart den foreligger, eller den vil bli utdelt i det konstituerende møte.

Kommunestyret har tidligere lagt forholdstallsprinsippet til grunn ved valg av komiteer, nemnder mv. men har av praktiske årsaker gjennomført valget som flertallsvalg – denne måten er lovfestet i kommunelovens § 38a – Avtalevalg.

Saken legges med dette fram for kommunestyret som bes foreta valg av medlemmer og varamedlemmer, samt leder og nestleder, for komiteene for perioden 2015-2019.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 02.10.2015 09:57
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS