Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 19.10.15- PS 86/15 Valg av representanter til KS sine organer for perioden 2015-2019

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2015/5808 - /033

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 19.10.2015 86/15

 

Vedlegg:
Brev datert 07.09.15 fra KS 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
I henhold til «Vedtekter i KS» skal valg av representanter til KS sine organer skje på det konstituerende møtet.

I henhold til Verdal kommunes folketall skal kommunestyret oppnevne 3 representanter. Det skal i tillegg velges et antall vararepresentanter som tilsvarer hvert partis (grupperings) antall representanter med tillegg av to.

Av brevet fra KS framgår at ordfører bør velges som representant til fylkesmøtet.

Valgnemndas innstilling vil bli utlagt i møtet.

Saken legges med dette fram for kommunestyret som bes foreta valg av kommunens representanter til KS sine organer for perioden 2015-2019.

     Til toppen av siden

 

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 02.10.2015 10:15
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS