Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 19.10.15- PS 87/15 Opplæring av folkevalgte valgt for perioden 2015-2019

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2015/6209 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 19.10.2015 87/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Kommunestyret vedtar å benyttes seg av KS Folkevalgtprogram 2015-2019.
 2. Første del av opplæringen vil bli 11. november 2015.
 3. Det tegnes abonnement på tidsskriftet «Kommunal Rapport» for medlemmer i kommunestyret, og for de medlemmene i kontrollutvalget, komiteene og administrasjonsutvalget som ikke er medlemmer i kommunestyret.
   

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
I reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår står:
«I begynnelsen av hver valgperiode skal det arrangeres kurs for folkevalgte om de grunnleggende prinsipper om kommunal virksomhet. KS sitt kursopplegg blir lagt til grunn for opplæringen. I tillegg vil det bli gitt informasjon om lokale forhold, reglementer m.v. i Verdal kommune.»

Alle kommuner tilbys etter valget inntil fire dager med gratis folkevalgtprogram – de to første dagene – kjerneprogrammet – gjennomføres fortrinnsvis så tidlig som mulig etter valget.

Vi har på møteplan for 2015 planlagt den første bolken i folkevalgtopplæringen til 10. og 11. november. I ettertid har vi fått innkalling til felles samling fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for alle formannskap i Nord-Trøndelag den 10. november – med tema kommunereformen. Folkevalgtopplæringen vil da bli foreslått gjennomført med en samling 11. november og en to-dagers samling sent i januar 2016 – evt. tidlig i februar 2016. På to-dagers samlingen vil også administrasjonen ha opplæring på en del områder.

KS beskriver folkevalgtprogrammet slik i boka «Tillit» - som er grunnlaget i opplæringen:
«DENNE BOKA ER TENKT som en hjelp for deg som er folkevalgt, enten du er helt fersk eller har lang erfaring.
Den handler om rollen som folkevalgt i kommunene og fylkeskommunene. Boka handler ikke om partipolitikk. Det er en sak for de politiske partiene og grupperingene.
Det å være folkevalgt er både lærerikt og givende, men også krevende og utfordrende. Mange sliter med å finne et handlingsrom i lokalpolitikken. Derfor er det viktig at dere diskuterer dette handlingsrommet så tidlig som mulig etter valget. Det handler blant annet om:

 • rammebetingelsene
 • de oppgavene og rollene dere har i kommunestyret eller fylkestinget
 • samhandlingen i kommunestyret eller fylkestinget
 • samspillet med administrasjonen
 • samhandlingen med lokalsamfunnet»
   

Boka «Tillit» vil bli utdelt til kommunestyrets medlemmer i møtet.

Videre er det i reglementet for folkevalgtes arbeidsvilkår sagt at kommunen skal abonnere på tidsskriftet «Kommunal Rapport» for samtlige kommunestyrerepresentanter og de medlemmer i kontrollutvalget, komiteene og administrasjonsutvalget som ikke er medlem av kommunestyret. Rådmannen vil tilrå at nevnte abonnementsordning videreføres kommende valgperiode. Det vil bli vurdert å tegne elektronisk abonnement.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 02.10.2015 10:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS