Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 20.06.16 - PS 56/16 Forslag på skjønnsmedlemmer fra Verdal kommune for perioden 1. januar 2017 - 31. desember 2020

Saksbehandler: Inger Storstad

Arkivref : 2015/8505 - /X40

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 20.06.2016 56/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret fremmer følgende forslag på skjønnsmedlemmer fra Verdal kommune overfor Nord-Trøndelag fylkesting:

 1. Anleggsarbeider Jon Sellæg
 2. Eiendomsmegler Stein Aksnes
 3. Bonde Jon Olav Skrove
 4. Daglig leder/byggmester Trond Lian
 5. Takstmann Tor Skrove
 6. Skoginspektør Rune Gudding
 7. Driftsleder betong Stein Erik Fiskum
 8. Daglig leder Kari Oddfrid Kvernmo
 9. Gartner/hagesenterleder Eivind Gynnild
 10. Eiendomsmegler Gjertud Vinne
 11. Regnskapskontrollør Unni Hestegrei


Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Brev av 21.12.15 fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Saksopplysninger:

Etter skjønnsprosesslovens § 14 skal Nord-Trøndelag fylkesting etter forslag fra kommunene oppnevnte et utvalg av skjønnsmedlemmer.

Folketallet pr. 01.01.15 legges til grunn, slik at det fra Verdal kommune skal oppnevnes 9 skjønnsmenn. I henhold til Nord-Trøndelag fylkeskommune sitt brev av 08.02.16 bør kommunens forslag inneholde ca. 20 % flere navn enn det antall som skal oppnevnes, altså 11 navn. Inntrøndelag tingrett skriver i sitt brev av 18.02.16 at det er behov for skjønnsmedlemmer med kyndighet innen fast eiendom, herunder landbruk og skogbruk. Videre innen regnskap og økonomistyring.

Det kan opplyses at samtlige foreslåtte kandidater er forespurt og har sagt ja til å bli foreslått.

     Til toppen av siden





Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 13.06.2016 15:15
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS