Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 20.06.16 - PS 57/16 Godtgjøring til Fjellstyrets medlemmer for perioden 2015 - 2019

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2015/8024

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 20.06.2016 57/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar Fjellstyrets forslag av 04.05.16 angående godtgjøring av Fjellstyrets medlemmer for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2019.

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

I henhold til Fjellovens § 7 skal kommunestyret fastsette godtgjøringen til Fjellstyrets medlemmer etter forslag fra Fjellstyret. Godtgjøringen skal dekkes over Fjellstyrets kasse.

Verdal Fjellstyre har i møte 04.05.16, sak nr. 1/16, vedtatt godtgjøring til Fjellstyrets medlemmer for perioden 1.1.16 til 31.12.19 slik:

Fjellstyret er et selvstendig organ med egen økonomi uavhengig av kommunen, og fjellstyret har i forgående periode hatt en godtgjørelse som er "bedre" enn den foreslåtte fra adm. Tromsdal fremmet forslag om å forlenge (prolongere) de satser som fjellstyret vedtok i sak 14/13 og som kommunestyret har vedtatt. Disse gir følgende godtgjørelse for fjellstyrets medlemmer: Leder: Fastgodtgjørelse kr 16570/år, nestleder: 6638/år, øvrige faste medlemmer: kr 3314/år. Møtegodtgj. Kr 400/møte. For kortere møter kr 170/time inntil kr 400/møte. Kjøregodtgjørelse etter statens satser. For øvrig dekkes tapt arbeidsfortjeneste i henhold til reglement i Verdal kommune 2015-19.

Rådmannen har for sin del ingen merknader til Fjellstyrets godtgjøringsforslag og vil tilrå at formannskapet innstiller på at forslaget vedtas av kommunestyret. 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 19.08.2016 11:51
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS