Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 27.03.17 - PS 26/17 Årsmelding 2016 for rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2015/7436 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 27.03.2017 26/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Årsmelding 2016 fra rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal tas til orientering.

Vedlegg: 
Årsmelding 2016

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
I henhold til lov om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne § 7 skal rådet hvert år legge fram melding om arbeidet sitt. Meldingen skal legges fram for kommunestyret.

Det vises for øvrig til vedlagte melding.

 


Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 17.03.2017 10:44
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS