Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 29.05.17 - PS 51/17 Fritak og nyvalg innvandrerrådet

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2015/562 - /033 

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 11.05.2017 55/17
Kommunestyret 29.05.2017 51/17

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.05.2017

BEHANDLING:
Det ble votert punktvis over rådmannens forslag til innstilling med slikt resultat:

 • Pkt, 1 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
   

INNSTILLING:

 1. Jamileh Ahmadigharnaei fritas fra vervet som medlem i innvandrerrådet.
 2. Følgende oppnevnes som nye medlemmer i innvandrerrådet:
  Nele Griet Verhoeve
  Fionna Leigh Gratton 
   

 
  

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Jamileh Ahmadigharnaei fritas fra vervet som medlem i innvandrrerådet.
 2. Følgende oppnevnes som nye medlemmer i innvandrerrådet:
  Nele Griet Verhoeve
  Fionna Leigh Gratton
   

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Medlem i innvandrerrådet, Hanna Maroz, har flyttet fra kommunen og er derfor ikke valgbar. I tillegg har Jamileh Ahmadigharnaei søkt om fritak fra vervet som medlem innvandrerrådet begrunnet i studier. Det må derfor velges to nye medlemmer til innvandrerrådet.

Innvandrerrådet har i møte 19. april forslått to nye medlemmer. Disse er Nele Griet Verhoeve og Fionna Leigh Gratton. Begge har sagt seg villig til å stille som kandidater.

Basert på reglement til innvandrerrådet skal det være fire faste medlemmer i rådet som skal velges blant kommunens innvandrere og to av hvert kjønn. Det skal også være en fordeling basert på hvor innvandrerne kommer fra. To skal være fra landgruppe 1: EU/EØS, Nord-Amerika, Australia eller New Zealand og to av medlemmene skal være fra landgruppe 2: Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand og Europa utenom EU/EØS.

Innvandrerrådets forslag på nye medlemmer tilfredsstiller reglementet på dette området.

Rådmann tilrår med dette at Jamileh Ahmadigharnaei sin søknad om fritak imøtekommes og at Nele Griet Verhoeve og Fionna Leigh Gratton velges som nye medlemmer av innvandrerrådet.
 


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 22.05.2017 12:22
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS