Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 25.09.17 - PS 79/17 Ungdommens hus Verdal - sluttrapport

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref : 2012/6861 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 19.09.2017 47/17
Formannskapet 21.09.2017 93/17
Kommunestyret 25.09.2017 79/17

 

Rådmannens innstilling:
Sluttrapporten tas til orientering.
 
Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Det er 148 journalposter i sak 2012/6861.
 
Saksopplysninger:
Saksbehandling:

I kommunestyremøte den 02.11.2015 ble slikt vedtak fattet i sak 91/15:

 1. Kommunestyret ber rådmannen medvirke til at det gjennomføres en samspillsfase for realisering av Ungdommens Hus og lokaler for voksenopplæring flyktninger.
 2. Samspillsfasen må resultere i en reduksjon av budsjett til maksimum 20 mill. kroner, inkl. moms.
 3. Rådmannen bes innarbeide dette i sitt forslag til investeringsbudsjett for 2016.
 4. Dagens tilbud i Kinokjelleren avvikles så raskt dette er praktisk mulig.
 5. Rådmannen bes vurdere mulighetene for legge inn annen kommunal tjenesteproduksjon i tillegg til innvandrerundervisningen og ungdommens hus.
   

I kommunestyrets møte den 29.02.2016 ble slikt vedtak fattet i sak 12/16:

 1. Kommunestyret slutter seg til de framlagte planer for lokaliteter for Ungdommens hus og Voksenopplæring for flyktninger.
 2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakt med Byggmestran AS.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakt for kjøp av deler av eiendommen Blikktun, gnr 19 bnr 529 og deler av eiendommen gnr 19 bnr 471 og deler av eiendommen gnr 19 bnr 606.
   

Prosjektet omfatter kjøp av lokalene, ombygging, bruksendring og et mindre tilbygg. Samlet bruksareal er på 1137 m2. Bruken av bygget er tredelt der første etasje inneholder ungdommen hus og helsestasjon. I andre etasje er det lokaler til voksenopplæringa.

Midlertidig brukstillatelse er datert 05.09.2016, ferdigattesten er datert 04.10.2016.

Byggeorganisasjonen:
Byggesaken er gjennomført med konkurranse på pris- og løsning, samspill og totalentreprise. Prosjektledelse er innleid fra foretaket Faveo prosjektledelse fram til totalentreprisekontrakt. Det har ikke vært innleid byggherreombud. Kommunen har kontrakt på samspill og totalentreprise med Byggmesteran A/S.

Økonomi:
Pr 01.08.2017 viser regnskapet et samlet forbruk med kr 18.856.496,- inkludert mva. Dette inkluderer blant annet 5 millioner til kjøp av bygg/eiendom.

Vurdering:
Etter en tids bruk ser brukerne at det kan gjøres noen forbedringer. På helsestasjonen er det behov for noe støydempende tiltak, i tillegg er det ønske om å få glassfelt i ei dør som går fra gang til helsestasjonen, dette for å gi innsyn av sikkerhetsmessige årsaker. Det er i tillegg et behov for garderobeskap i garderobe, særlig for lærerne i bygget. Endringene er ikke priset ennå, men det forutsettes at samlet budsjett ikke overskrides.

Det har ikke forekommet alvorlige skader eller dødsfall i byggeperioden.

Forhåndskalkyler og budsjett holder i forhold til faktiske kostnader. Tiltaket anses å ha fått omfang og kvalitet som beskrevet og forventet.
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.09.2017 10:22
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS