Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 28.05.2018 - PS 44/18 Regnskap og årsberetning 2017 - Innherred samkommune

Saksbehandler : Helge Holthe

Arkivref : 2018/7194 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyre 28.05.2018 44/18

 

 
Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Innherred samkommunes årsregnskap for 2017 fastsettes med et regnskapsmessig resultat på kr. 0,- etter en samlet overføring fra deltakende kommuner på 92,0 millioner kroner.
  2. Administrasjonssjefens «Årsberetning for 2017» vedtas.
     

Vedlegg:

  1. Årsberetning 2017 - Innherred samkommune 
  2. Regnskap 2017 - Innherred samkommune
  3. Revisjonsberetning 2017 - Innherred samkommune
  4. Kontrollutvalgets uttalelse til Innherred samkommunes årsregnskap 2017
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Med dette legges Innherred samkommunes årsberetning og årsregnskap for 2017 fram til behandling for kommunestyret i Verdal. Tidligere år er regnskap og årsberetning behandlet i Samkommunestyret, men ettersom Innherred samkommune er avviklet fra 01.01.18, er det nødvendig at behandlingen gjøres av kommunestyrene i både Verdal og Levanger.

Samkommunens regnskap for 2017 er gjort opp med et regnskapsmessig resultat på kr. 0,- etter en samlet overføring på kr 91.998.811,- fra de deltakende kommunene etter vedtatt fordelingsnøkkel. Overføringen er omlag 1,1 millioner kroner lavere enn budsjettert.

Nedenfor presenteres et tallsammendrag av resultatet for alle enhetene i samkommunen sammenlignet med revidert budsjett for 2017 og regnskap 2016.

Oversikt over regnskapet til samkommunen for 2017

Vurdering:
Rådmannens vurderinger fremkommer av vedlagte årsberetning.

 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.05.2018 13:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS