Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 28.05.2018 - PS 51/18 Interpellasjon fra Høyre - Forebyggende helse i Verdal kommune

Saksbehandler : Bjørn Iversen

Arkivref : 2018/7226- /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyre 28.05.2018 51/18

 

Vedlegg:  
Ingen.
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Verdal Høyre v/Oddleiv Aksnes har fremmet slik interpellasjon til ordfører:
«Forebyggende helse i Verdal kommune

Verdal kommune står overfor store investeringer og omstruktureringer innen eldreomsorg og helse for å møte «eldrebølgen» som kommer de neste årene.

I den forbindelse er det mange prosesser på gang og under gjennomføring for å møte disse utfordringene i form av investeringer i bygg, behovsavklaringer for brukeren, pårørende, ansatte og organisatoriske tilpasninger for å møte fremtidens behov.

Når det gjelder kompetansebehov innen helsesektoren er det viktig å planlegge hvilke ressurser man trenger og hvordan disse skal organiseres for å møte dagens og fremtidens behov.

Ut i fra det vi kjenner til har 2 fastleger i kommunen sagt opp sine fastlegestillinger, og vi har observert at legehjemlene både er og har vært utlyst uten at ny fastlege er ansatt. Det har tidligere vært utlyst en 0-legehjemmel i kommunen, som heller ikke er besatt.

Det vekker bekymring hos Verdal Høyre da vi får tilbakemeldinger fra innbyggere i kommunen om at det ikke er mulig å skifte fastlege i Verdal dersom det skulle være ønskelig, da det er lite ledig kapasitet hos våre fastleger. Kommunen plikter å ha en legedekning slik at innbyggerne kan skifte fastlege. Dette er ikke tilfredsstilt i dag.

Verdal Høyre ønsker en redegjørelse fra Verdal kommune generelt mht

  1. Hvordan det planlegges å møte dagens og fremtidige behov for fagkompetanse innen helsesektoren ut fra situasjon nå og behov om 2-5 år?
  2. Hvilke tiltak iverksettes på kort og lang sikt og ser Verdal kommune på nye arbeidsmetoder og organisatoriske grep for å sikre fremtidens helsebehov? På hvilken måte?
    Verdal kommune har i dag 2 turnusleger. Disse to legestillingene har nylig vært utlyst til legesentra i Verdal. Etter de opplysninger vi kjenner til skal en turnuslege ha kapasitet på 500 pasienter/år. Hvilke resultater har dette medført for å bedre legedekningen i kommunen? Hvilken plan har kommunen for bruken av disse to legeressursene fremover i tid?
  3. Det nye Helsehuset vil skape nye behov og hvordan skal det helsefaglige behovet ivaretas og organiseres i form av tverrfaglig fagkompetanse ut fra den eldrebølgen som kommer, og den populasjonen som skal være brukere av helsehuset?
  4. Hvordan er det planlagt legedekning i helsehuset og når fremkommer dette behovet? 
     

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.05.2018 13:44
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS