Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 27.08.2018 - PS 65/18 Godkjenning av ny selskapsavtale for Lierne Nasjonalparksenter IKS

Saksbehandler : Trond Selseth

Arkivref : 2018/8292 - /000

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 16.08.2018 72/18
Kommunestyre 27.08.2018 65/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 16.08.2018

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Verdal kommune godkjenner ny selskapsavtale for Lierne Nasjonalparksenter IKS. 

 

 

Rådmannens innstilling:  
Verdal kommune godkjenner ny selskapsavtale for Lierne Nasjonalparksenter IKS.
  
Vedlegg:
Ny selskapsavtale Lierne Nasjonalparksenter IKS 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Nord Trøndelag fylkeskommune var en av eierne i Lierne Nasjonalparksenter IKS. Som følge av at Nord Trøndelag fylkeskommune og Sør Trøndelag fylkeskommune fra 1. januar 2018 er slått sammen til Trøndelag fylkeskommune, må selskapsavtalen til Lierne Nasjonalparksenter IKS endres.

Endringen ble vedtatt i årets Representantskapsmøte 6. april 2018. Etter dette har Trøndelag fylkeskommune godkjent endringen i fylkestingsmøte 13. juni.

Endringen må nå også godkjennes hos alle de andre eierne, dvs. vedtas som sak i kommunestyremøter i Steinkjer, Snåsa, Grong, Lierne og Verdal kommuner.

Endringene gjelder §§ 1, 5 og 8 i selskapsavtalen. Endringen består i at Trøndelag fylkeskommune får 20 prosent eierandel i selskapet og 2 representanter i representantskapet.

Dette er samme eierandel og representasjon som Nord-Trøndelag fylkeskommune hadde.
 

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 17.08.2018 11:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS