Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 24.09.2018 - PS 71/18 Analysegrunnlag for økonomiplan - Kostraanalyse

Saksbehandler : Helge Holthe

Arkivref : 2018/8941 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 18.09.2018 82/18
Kommunestyret 24.09.2018 71/18

 

Rådmannens innstilling:

  1. Fremlagt rapport tas til orientering. Rapporten inngår i kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med økonomiplan 2019-2022.

Vedlegg: 

       
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
I kommunestyrevedtak 18.06.2018 sak 53 står følgende vedtak:
"Analyse av Kostra, befolkningsdata og tjenestedata utarbeides i løpet av juni august og legges fram etter sommeren."

Rådmannen har nå utarbeidet en rapport som inneholder analyser slik beskrevet i kommunestyrevedtaket. Rapporten legges med dette fram for formannskap og kommunestyre.

Innholdet i rapporten er analyser av befolkningsutvikling, demografi, økonomi, kostnadsnøklene i inntektssystemet og utvalgte kostratall for tjenestene. Kostratallene beskriver ressursbruk, profiler i tjenestene, kostnadsdrivere osv.

Vurdering: 
Rapporten er skrevet for å gi kunnskapsgrunnlag i årets økonomiplanprosess. Dette er kunnskap som kan gi impulser til videre undersøkelser av enkeltområder og endringer i prioritering av ressurser.

  
Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 17.09.2018 10:38
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS