Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 24.09.2018 - PS 80/18 Anne-Gudrun C K. Lyngsmo - søknad om fritak fra vervet som kommunal representant i Sør-Innherad kirkelige fellesråd

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/8822 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 18.09.2018 91/18
Kommunestyre 24.09.2018 80/18

 

Rådmannens innstilling: 

  1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Anne-Gudrun C. Klæth Lyngsmo om fritak fra vervet som kommunal representant i Sør-Innherad kirkelige fellesråd for resten av valgperioden.
  2. Ny kommunal representant i Sør-Innherad kirkelige fellesråd for resten av valgperioden:
     

Vedlegg:
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
Anne-Gudrun C. Klæth Lyngsmo søker i epost datert 4. september 2018 om fritak fra vervet som kommunal representant i Sør-Innherad kirkelige fellesråd for resten av valgperioden. Søknaden er begrunnet i private forhold samt at hun anser det som lite formålstjenlig å ha en kommunal representant som ikke møter fast i kommunestyret.

Verdal kommune har følgende representanter i Sør-Innherad kirkelige fellesråd for inneværende valgperiode:

Medlem:
Anne-Gudrun C. K. Lyngsmo (AP) 

Varamedlem:
John Løseth (SV)

Anne Gudrun C. K. Lyngsmo hadde til orientering permisjon fra nevnte verv i perioden 19. juni 2017 ut juni 2018. Knut Johansson (AP) var innvalgt i permisjonstiden.

«Kommunestyret eller fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller for resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.»

Rådmannen vil ut i fra dette tilrå at søknaden om permisjon fra vervet som kommunal representant i Sør-Innherad kirkelige fellesråd innvilges for resten av valgperioden 2019 begrunnet i private forhold.

Anne-Gudrun C. K. Lyngsmo er innvalgt etter forslag fra valgkomiteen og representerer Arbeiderpartiet. Felleslista AP/H/KRF bes derfor i formannskapets møte fremme forslag på ny kommunal representant i Sør-Innherad kirkelige fellesråd for resten av valgperioden.

Den som foreslås må være medlem i Den norske kirke.
 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 17.09.2018 12:06
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS