Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 29.10.2018 - PS 92/18 Bjørn S. Hojem - søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden og nytt valgoppgjør – supplering av Venstres vararepresentantliste i kommunestyret

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/8934 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 22.10.2018 105/18
Kommunestyre 29.10.2018 92/18

 

Rådmannens innstilling: 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Bjørn S. Hojem om fritak fra vervet som medlem i kommunestyret, komite mennesker og livskvalitet, rådet for likestilling av funksjonshemmede og som varamedlem i formannskap/administrasjonsutvalg/- valgstyret.
 2. Ingunn Leirset rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Venstre for resten av valgperioden.
 3. Nytt medlem i komite mennesker og livskvalitet for resten av valgperioden:
 4. Nytt medlem i rådet for likestilling av funksjonshemmede for resten av valgperioden:
 5. Ny 1. vara i formannskap/administrasjonsutvalg/valgstyre for resten av valgperioden:
 6. Maj Brit Slapgaard Larsen, Johannes Rosvold og Nils Georg Leirset rykker inn som vararepresentanter i nevnte rekkefølge på Venstres liste til kommunestyret 2015-2019
   

Vedlegg:
Kandidatoppgjør kommunestyrevalget 2015 for partiet Venstre.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
Bjørn S. Hojem søker i epost datert 10. september om fritak for sine kommunale verv for resten av valgperioden. Søknaden er begrunnet endring i jobbsituasjon som medfølger daglig pendling til Osen.

Bjørn S. Hojem er for inneværende periode innvalg som medlem på felleslista SP/SV/V/FRP/MDG/UAV i følgende utvalg (i tillegg til kommunestyret):

 • Komite mennesker og livskvalitet
 • Rådet for likestilling av funksjonshemmede
   

Og varamedlem i følgende:

 • 1. vara i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret
   

SP/SV/V/FRP/MDG/UAV har følgende medlemmer/varamedlemmer i:

Komite mennesker og livskvalitet:

Medlemmer:

 1. Siri-Gunn Vinne (SP), nestleder
 2. Trude Holm (SP).
 3. Bjørn S. Hojem (V)
 4. Bård Storhaug (FRP) 
   

Varamedlemmer:

 1. Einar Olav Larsen (SP)
 2. Mona Helene Sand (MDG)
 3. Hilde Grøtting (SV)
 4. Terje Aksnes (SP)
 5. Pål Sverre Fikse (SP)
 6. Marit Voll (SP)
   

Rådet for likestilling av funksjonshemmede:

Medlemmer:

 1. Bjørn S. Hojem (V)
 2. Hilde Grøtting (SV) 
   

Varamedlemmer:

 1. Ingvild G. Myhre (SP)
 2. Bård Storhaug (FRP)
   

Formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret:

Medlemmer:

 1. Marit Voll (SP)
 2. Pål Sverre Fikse (SP)
 3. Karl Bernhard Hoel (SP)
 4. Anne Kolstad (SV) 
   

 Varamedlemmer:

 1. Bjørn S. Hojem (V)
 2. Arvid Wold (MDG)
 3. Trude Holm (SP)
 4. Bård Storhaug (FRP)
 5. Birgitte S. Dillan (SP)
 6. Anne Segtnan (SP)
   

Kommunelovens § 15.1 har slik ordlyd:
«Kommunestyret eller fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller for resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.»

Rådmannen vil ut fra dette tilrå at søknaden om fritak fra vervet som medlem i kommunestyret, komite mennesker livskvalitet, rådet for likestilling av funksjonshemmede og varamedlem i formannskap/administrasjonsutvalg/valgstyre imøtekommes.

Felleslista SP/SV/V/FRP/MDF/UAV bes i møte fremme forslag på medlem i ovennevnte utvalg. Det bør tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene.

Det gjøres oppmerksom på at valg av medlemmer/varamedlemmer til formannskapet skal skje av og blant kommunestyrets medlemmer.

Imøtekommes søknaden vil det bli en vararepresentant igjen på Venstres liste i kommunestyret. Ordfører finner det derfor nødvendig å foreta nytt valgoppgjør/suppleringsvalg i henhold til Valglovens § 14-2 (2).

Valglovens § 14-2 (2) har følgende ordlyd:
«Det skal også foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass blir ledig, dersom fylkesordføreren eller ordføreren finner dette nødvendig.»

I følge valgprotokollen fra kommunestyret- og fylkestingsvalget 2015 er Maj Brit Slapgaard Larsen, Johannes Rosvold og Nils Georg Leirset rangert etter siste vara på Venstres liste, Grethe E. Dyrstad. Ved nytt valgoppgjør rykker disse inn som vararepresentanter i nevnte rekkefølge til Venstres kommunestyregruppe.
 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 19.10.2018 11:25
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS