Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 29.10.2018 - PS 95/18 Spørsmål fra Bård Storhaug (FRP) - Tolga-saken

Saksbehandler : Bjørn Iversen

Arkivref : 2018/5220 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyre 29.10.2018 95/18

 

Vedlegg: 
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Bård Storhaug (FRP)
har stilt følgende spørsmål til ordfører:
«Tolga- saken har opprørt hele Norge. Saken har vist hvordan enkeltmennesker blir lidende som følge av kommunenes urettmessige inngripen, og at menneskelig svikt i kommunen har medført umyndiggjøring av friske mennesker i strid med lov, forskrift og retningslinjer.

At personer i Norge kan bli erklært for å være psykisk utviklingshemmet uten at legen har møtt og undersøkt vedkommende person, er svært urovekkende og jeg vil forsikre meg om at dette ikke skjer i Verdal kommune.

VG har kartlagt ti år med offentlig registrering av psykisk utviklingshemmede i norske kommuner. Kartleggingen viser at norske kommuner har økt antall registrerte psykisk utviklingshemmede med over tre tusen personer i denne perioden. Det er mer enn hva som forventes som følge av befolkningsøkningen. Noen kommuner har hatt en kraftig økning av antallet psykisk utviklingshemmede i perioden. Eksperter påpeker at det ikke er grunn til å tro at antallet psykisk utviklingshemmede har økt i befolkningen.
De mener det er mer sannsynlig at antallet har gått litt ned. Her kan selvsagt bedre diagnostiseringsverktøy spille inn, men tallene som avdekkes er faretruende høye.

Det er en reell fare for at flere mennesker i Norge har blitt utsatt for lignende maktovergrep fra offentlige myndigheter som det man ser i Tolga-saken. Jeg vil understreke viktigheten av at vi overholder de lover og retningslinjer som er nedfelt til vern av enkeltmennesker som befinner seg i slike sårbare situasjoner.

Regjeringen har tatt initiativ til iverksetting av en ekstern gjennomgang av saken. Dette er helt nødvendig. Samtidig har vi et lokalt ansvar for at mennesker i Verdal kommune ikke har blitt eller blir utsatt for denne type maktovergrep.

Hva har ordfører gjort i kjølvannet av Tolga-saken for å kartlegge om noen i Verdal kommune er feildiagnostisert og utsatt for samme type maktovergrep som i Tolga? Vil ordfører ta initiativ til å kartlegge om dette også kan ha skjedd i Verdal kommune, samt ta initiativ til å se på kommunens rutiner er tilstrekkelig gode for å sikre at ikke tilsvarende feil kan skje i fremtiden?»

Ordfører vil besvare spørsmålet i kommunestyrets møte.  
 
 
Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 24.10.2018 13:11
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS