Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 26.11.2018 - PS 103/18 Søknad fra Nord-Trøndelag Krisesenter om midlertidig lån

Saksbehandler : Marte Tronstad Dahl

Arkivref : 2018/9579 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 08.11.2018 109/18
Kommunestyre 26.11.2018 103/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 08.11.2018

BEHANDLING:
Formannskapet behandlet saken i medhold av fullmakt etter kommunelovens § 13 – utvidet myndighet i hastesaker.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Søknad fra Nord-Trøndelag Krisesenter om midlertidig lån på kr 2.200.00 innvilges. Lånet hovedstol belastes med en rentesats på 2,35%. 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Søknad fra Nord-Trøndelag Krisesenter om midlertidig lån på kr 2.200.000 innvilges. Lånet hovedstol belastes med en rentesats på 2,35%..
 
Vedlegg: 
Søknad fra Nord-Trøndelag Krisesenter IKS 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er i en fase med utflytting fra eget bygg over til nye leide lokaler. I denne prosessen er det behov for investeringer i omfang 2-2,2 mill til tilpasninger på bygg og tomt, samt møbler og inventar. Utgifter skal finansiers av salg av nåværende eiendom. Denne er solgt for 2,99 mill med overtakelse 3/12-18. Senteret søker Verdal kommune om et midlertidig lån på kr 2,2 mill i påvente av salgsoppgjør.

Vurdering: 
Risiko ved utlån til krisesenter i en begrenset periode fram til de mottar oppgjør er vurdert til å være lav. Av praktiske årsaker som felles regnskapsfører, er søknad sendt til Verdal kommune for behandling. Lånet vil bli rentebelastet i utlånsperioden for å dekke tap av renteinntekt ved alternativ plassering. Rentesats er lagt på snitt av kommunens innlån i 2018. Avtale, utbetaling og oppfølging foretas av Innherred kommunesamarbeid, regnskap, innfordring og lønn. Lånet innfris snarest etter at Krisesenteret har mottatt oppgjør for salg av eiendom..

  
Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 16.11.2018 07:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS