Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 28.01.2019 - PS 6/19 Lotte H. Kjesbu - søknad om permisjon fra kommunale verv for resten av valgperioden 2015-2019

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/10106 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 17.01.2019 6/19
Kommunestyret 28.01.2019 6/19

 

Saksprotokoll i Formannskap - 17.01.2019

BEHANDLING:
Høyre v/Silje Sjøvold fremmet følgende forslag til pkt. 3 og 4:

3. Silje Sjøvold
4. Silje Sjøvold

Det ble punktvis votering med følgende resultat:

 • Rådmannens forslag pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Rådmannens forslag pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra Høyre pkt. 3 og pkt. 4 – enstemmig vedtatt.
   

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Lotte Holthe Kjesbu om permisjon fra kommunale verv for resten av valgperioden.
 2. Varamedlemmer i kommunestyret for partiet Høyre rykker opp i uendret rekkefølge.
 3. Ny 1. vara i komite mennesker og livskvalitet: Silje Sjøvold.
 4. Ny 6. vara i komite plan og samfunn: Silje Sjøvold. 
   

 

 

Rådmannens innstilling:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Lotte Holthe Kjesbu om permisjon fra kommunale verv for resten av valgperioden.
 2. Varamedlemmer i kommunestyret for partiet Høyre rykker opp i uendret rekkefølge.
 3. Ny 1. vara i komite mennesker og livskvalitet:
 4. Ny 6. vara i komite plan og samfunn:
   

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Lotte Holthe Kjesbu søker i epost datert 4. desember om fødselspermisjon fra sine kommunale verv for resten av valgperioden.

Lotte Holthe Kjesbu er for inneværende valgperiode innvalgt som varamedlem i kommunestyret for partiet Høyre. Hun er i tillegg valgt inn på felleslista AP/H/KRF i følgende utvalg:

 • 1. vara i komite mennesker og livskvalitet
 • 6. vara i komite plan og samfunn
   

Lotte Holthe Kjesbu er også innvalgt som representant i samarbeidsutvalget ved Ørmelen barnehage. Dette vervet vil bli behandlet i komite mennesker og livskvalitet etter delegert myndighet.

AP/H/KRF har følgende medlemmer/varamedlemmer i komite mennesker og livskvalitet::

Medlemmer:

 1. Trine Reitan (AP), leder 
 2. Arild Kvernmo Pedersen (AP)
 3. Bjørn Holmli (AP)
 4. Charlotte Fætten Aakerhus (H)
 5. Helena Kruken Ulvin (KRF)  
   

Varamedlemmer:

 1. Lotte Holthe Kjesbu (H)
 2. Torill Elverum (AP)
 3. Siv Engelin (AP)
 4. Einar Asbjørn Tromsdal (AP)
 5. Geir Singstad (AP)
 6. Torunn Agnethe Rotmo (AP)
 7. Terje Rennemo (AP)
   

Og følgende medlemmer/varamedlemmer i komite plan og samfunn:

Medlemmer:

 1. Ove Morten Haugan (AP), leder 
 2. Oddleiv Aksnes (H), nestleder 
 3. Fatima Almanea (AP)
 4. Jorunn Dahling (AP)
 5. Torbjørn Sellæg (H)  
   

Varamedlemmer:

 1. Tor-Petter Abelsen (KRF)
 2. Arild Stenberg (AP)
 3. Inger Åse L. Evenmo (AP)
 4. Jøran Helge Zakariassen (AP)
 5. Siv Engelin (AP)
 6. Lotte Holthe Kjesbu (H)
 7. Kristoffer Lorås Nicolaysen (AP)
   

Kommunelovens § 15.1 har slik ordlyd:
«Kommunestyret eller fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller for resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.»

Rådmannen vil ut i fra dette tilrå at søknaden om permisjon fra kommunale verv innvilges som omsøkt.

Felleslista AP/H/KRF bes i møte fremme forslag på varamedlemmer i ovennevnte utvalg. Det bør tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene.

  
Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.01.2019 12:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS