Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 25.03.2019 - PS 25/19 Årsmelding for Eldrerådet 2018

Saksbehandler : Inger Storstad

Arkivref : 2018/5382 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyre 25.03.2019 25/19

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar Eldrerådets årsmelding for 2018 til orientering.

Vedlegg:  
Eldrerådets årsmelding for 2018

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Ingen. 

Saksopplysninger: 
I henhold til Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd, § 4, skal eldrerådet hvert år utarbeide ei melding om virksomheten sin. Meldingen skal legges fram for kommunestyret. Eldrerådet har godkjent årsmeldinga i sitt møte 11. mars.
 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.03.2019 12:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS