Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 25.03.2019 - PS 33/19 Oppnevning av personlig vara i Innherred Interkommunale legevakt (IKS)

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/8934- /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 14.03.2019 30/19
Kommunestyre 25.03.2019 33/19

 

Saksprotokoll i Formannskap - 14.03.2019

BEHANDLING:
Forslag vil komme i kommunestyrets møte.

 

 

Rådmannens innstilling: 
Som personlig vara på fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV i representantskapet i Innherred Interkommunale legevakt (IKS) for resten av valgperioden oppnevnes:
 
Vedlegg:
  
Samlet saksframstilling av kommunestyresak 92/18.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Ingen. 

Saksopplysninger: 
Bjørn Stian Hojem ble fritatt fra alle sine kommunale verv av kommunestyret i møte 29. oktober 2018, sak 92/18.

Ved en inkurie er det ikke oppnevnt personlig vara etter han i representantskapet i Innherred Interkommunale legevakt (ISK). Felleslista SP/SV/V/FRP/MDG/UAV har følgende representasjon i representantskapet:

Medlem:

  • Marit Voll (SP)
     

Personlig vara:

  • Bjørn Stian Hojem (V)
     

Felleslista bes i formannskapets møte fremme forslag på ny personlig vara.
 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.03.2019 12:36
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS