Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 27.05.2019 - PS 43/19 Fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden grunnet flytting fra kommunen

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2019/1585 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 02.05.2019 47/19
Kommunestyret 27.05.2019 43/19

 

Saksprotokoll i Formannskap - 02.05.2019

BEHANDLING:
Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 • Pkt. 1 enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 3 enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 4-7: Forslag fremmes i kommunestyret.
   

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Siv Engelin om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden grunnet flytting.
 2. Emmanuel Glordy Bowah rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Arbeiderpartiet resten av valgperioden.
 3. Varamedlemmer i kommunestyret rykker opp uendret rekkefølge.
 4. Nytt medlem i eldrerådet for resten av valgperioden:
 5. Ny 3. vara i komite mennesker og livskvalitet for resten av valgperioden:
 6. Ny 4. vara i komite plan og samfunn for resten av valgperioden:
 7. Ny 1. vara i utmarksnemnda for resten av valgperioden: 
   

 

 
  

Rådmannens innstilling: 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Siv Engelin om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden grunnet flytting.
 2. Emmanuel Glordy Bowah rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Arbeiderpartiet resten av valgperioden.
 3. Varamedlemmer i kommunestyret rykker opp i uendret rekkefølge.
 4. Nytt medlem i eldrerådet for resten av valgperioden:
 5. Ny 3. vara i komite mennesker og livskvalitet for resten av valgperioden:
 6. Ny 4. vara i komite plan og samfunn for resten av valgperioden:
 7. Ny 1. vara i utmarksnemnda for resten av valgperioden: 
   

Vedlegg:
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
Siv Engelin søker i epost datert 12. april 2019 om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden grunnet flytting. Søknaden gjelder fra 1. mai.

Ved flytting fra kommunen er Siv Engelin ikke lenger valgbar.

Siv Engelin er innvalgt som medlem i kommunestyret for Arbeiderpartiet og innvalgt som medlem i eldrerådet, 1. vara komite mennesker og livskvalitet, 4. vara komite plan og samfunn og 1. vara i utmarksnemnda for felleslista AP/H/KRF.

AP/H/KRF har følgende medlemmer /varamedlemmer i eldrerådet:

Medlemmer:

 1. Siv Engelin
 2. Inga Astrid Hildrum
 3. Ragnar Evenstad
   

Personlige varamedlemmer:

 1. Brit Lisbeth Kverkild
 2. Tor-Finn Granlund
 3. Ola Sagvold
   

Følgende medlemmer/varamedlemmer i komite mennesker og livskvalitet:

Medlemmer:

 1. Trine Reitan (AP), leder
 2. Arild Kvernmo Pedersen A(P)
 3. Bjørn Holmli (AP)
 4. Silje H. Sjøvold (H)
 5. Helena Kruken Ulvin (KRF)
   

Varamedlemmer:

 1. Tor Ove Nesset (H)
 2. Torill Elverum (AP)
 3. Siv Engelin (AP)
 4. Einar Asbjørn Tromsdal (AP)
 5. Geir Singstad (AP)
 6. Torunn A. Rotmo (AP)
 7. Terje Rennemo (AP)
   

Følgende medlemmer/varamedlemmer i komite plan og samfunn:

Medlemmer:

 1. Ove Morten Haugan (AP), leder
 2. Oddleiv Aksnes (H), nestleder 2.
 3. Inger Åse L. Evenmo (AP) 3.
 4. Jorunn Dahling (AP) 4.
 5. Torbjørn Sellæg (H) 5. 
   

Varamedlemmer:

 1. Tor-Petter Abelsen (KRF)
 2. Arild Stenberg (AP)
 3. Jøran Helge Zakariassen (AP)
 4. Siv Engelin (AP)
 5. Silje H. Sjøvold (H)
 6. Kristoffer Lorås Nicolaysen (AP)
   

Og følgende medlemmer/varamedlemmer i utmarksnemnda:

Medlemmer:

 1. Oddleiv Aksnes (H), leder
 2. Arild Stenberg (AP), nestleder
 3. Inger Åse L. Evenmo (AP)
   

Varamedlemmer:

 1. Siv Engelin (AP) 
 2. Kristoffer Lorås Nicolaysen (AP)
 3. Tor-Petter Abelsen (KRF)
   

I § 15.1 i kommunelovens står følgende:
«Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting av kommunen eller fylkeskommunen for to år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer.»

Rådmannen vil ut ifra dette tilrå at søknaden om fritak fra folkevalgte verv for resten av valgperioden innvilges.

Felleslista AP/H/KRF bes i møte fremme forslag på medlemmer/varamedlemmer i ovennevnte utvalg. Det bør tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene..


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 20.05.2019 13:30
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS