Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 27.05.2019 - PS 45/19 Regnskap 2018 - Innherred Brann og redning - meldingssak

Saksbehandler : Jostein Grimstad

Arkivref : 2019/1962- /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyre 27.05.2019 45/19

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Regnskap 2018 for Innherred kommunesamarbeid brann og redning tas til orientering.
 
Vedlegg:
  

  1. Regnskap 2018 - Innherred Brann og redning.
  2. Årsberetning 2018 - Innherred Brann og redning
  3. Revisjonsberetning
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Ingen. 

Saksopplysninger: 
I henhold til vedtektenes punkt 9.5 skal regnskap for Innherred brann og redning fastsettes av styret og forelegges kommunestyrene som melding sammen med årsberetning og revisors beretning.

Styret behandlet regnskapet i sitt møte 11.mars 2019 og revisjonsberetning ble mottatt 22. mars.

Regnskapet viser et ordinært resultat på 538.227,99 og et regnskapsmessig resultat på kr 0 etter avregning mot de samarbeidende kommunene.

I tråd med vedtektene legges regnskapet fram for kommunestyret som melding. 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 20.05.2019 13:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS