Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 27.05.2019 - PS 47/19 Spørsmål til ordfører fra Pål Sverre Fikse (SP): Nærpolitireformen

Saksbehandler : Bjørn Iversen

Arkivref : 2018/4971 - /X31

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyre 27.05.2019 47/19

 

 
Vedlegg:
  
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Ingen. 

Saksopplysninger: 
Pål Sverre Fikse (SP) har stilt følgende spørsmål til ordfører:

«Nærpolitierformen

Bakgrunn for spørsmålet:
Nærpolitireformen sentraliserer mange av politiets funksjoner og mange lensmannskontor blir nedlagt, i landet og i Trøndelag.

En artikkel i Dagbladet 20.05.19 tar for seg SSB sine tall over årsverk i politi- og lensmannsetaten på kommunenivå. De viser en stor sentralisering av folk til hovedsetene i de nye politidistriktene de siste to årene. Litt under halvparten av alle norske kommuner har fått færre årsverk de siste årene, og i Trøndelag er det Verdal som taper mest med 15 årsverk.

- Det er ingen tvil om at den lokale tilstedeværelsen er blitt bygd ned, selv om ordningen med politikontakter synes å fungere godt. Det som bekymrer meg mest, er at vi mister kontakt med befolkningen vår. Det tror jeg er viktig for tilliten til politiet, hvor vi nå ser en nedgang, sier leder Vidar Johnsen i Politiets Fellesforbund i Trøndelag.

Politiets leieavtale med Coop Midt-Norge med lokaler i Fram-gården går ut i 2019, og ansatte i politiet har selv ønsket seg et nytt sted å være, gjerne samlokalisert med andre etater. Dagens lokaler anses for å være lite tidsriktige og fremtidsrettede.
En samlokalisering av brann og politi, og på sikt også med plass til ambulanse i Verdal bør tilfredsstille kravet om samlokalisering og framtidsrettede lokaler.

Spørsmål 1:
Hvilke initiativ tar Verdal kommune ovenfor politiet for å tilby gode lokaler, gjerne i form av et blålysbygg i Verdal?

Spørsmål 2:
Er det gjort utredninger med tanke på tomt for mulig nytt bygg for politiet ved brannstasjonen på Tinna?»

Ordfører vil besvare spørsmålet i møtet. 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.05.2019 10:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS