Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 17.06.2019 - PS 49/19 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren

Saksbehandler : Bård  Kotheim

Arkivref : 2018/6796 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 05.06.2019 42/19
Formannskap 06.06.2019 60/19
Kommunestyre 17.06.2019 49/19

 

Saksprotokoll i Formannskap - 06.06.2019

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Kommunestyret gjør følgende prioriteringer når det gjelder vann/avløp i neste 4-årsperiode.

Vannforsyning:

2019:

 • Sluttoppgjør vannledningsnett Volhaugvegen
 • Bygging av ny dam Leklemsavatnet
 • Detaljprosjektering høydebasseng Hallia
 • Skisseprosjekt Hallemsåsen vannrenseanlegg
 • Utskifting eternittledninger Vuku
 • Bygging av ny vannledning Leksdal skole – Aksnes.
 • Planlegging vannledningsnett Vinne
 • Rehabiltering vannledningnett Ørin/Hanskemakergata
   

2020:

 • Rehabilitering vann Tinna/Ørin
 • Planlegging nytt høydebasseng Ulvilla
 • Bygging av nytt vannledningnett Leksdal
 • Bygging av nytt ledningsnett Vinne
 • Oppstart bygging av nytt høydebasseng Hallia
   

2021:

 • Bygging av nytt vannledningsnett Vinne
 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen, forprosjekt
 • Bygging av nytt høydebasseng Hallia
 • Sanering av vannledningsnett Tinna/Ørmelen
 • Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla
 • Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden
   

2022:

 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen
 • Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla
 • Sanering av vannledningsnett Ørmelen/Prærien/Garpa/Ørin
 • Oppgradering av nødvann Leklem
 • Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden
   

Avløp:

2019:

 • Sluttoppgjør ledningsnett Volhaugvegen
 • Oppstart av nytt ledningsanlegg Leksdal
 • Nytt avløpsanlegg Vuku sentrum
 • Detaljprosjektering Tinna
 • Planlegging avløpsanlegg Vinne
 • Avløp Hanskemakergata/Møllegata (Utbyggingsavtale med Berg Eiendom)
 • Rehabiltering av ventilasjon/varrmeanlegg Ørin renseanlegg
 • Avløp Ørin(Industrivegen)
   

2020:

 • Rehabiltering av ledningsnett Tinna
 • Avløpsanlegg Leksdal
 • Sanering av avløpsanlegg Ørmelen/Garpa/prærien/Ørin, planlegging
 • Avløpsanlegg Vuku
 • Planlegging avløpsanlegg Vinne
   

2021:

 • Sanering av avløp Tinna
 • Avløpsanlegg Vinne
 • Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørin, planlegging
 • Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden
   

2022:

 • Sanering av avløp Ørmelen
 • Planlegging av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørin
 • Planlegging avløp Vinne
 • Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden.
   

 

 
Saksprotokoll i Komite Plan og samfunn - 05.06.2019

BEHANDLING:
Virksomhetsleder Bård Kotheim orienterte om saken.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Kommunestyret gjør følgende prioriteringer når det gjelder vann/avløp i neste 4-årsperiode.

Vannforsyning:

2019:

 • Sluttoppgjør vannledningsnett Volhaugvegen
 • Bygging av ny dam Leklemsavatnet
 • Detaljprosjektering høydebasseng Hallia
 • Skisseprosjekt Hallemsåsen vannrenseanlegg
 • Utskifting eternittledninger Vuku
 • Bygging av ny vannledning Leksdal skole – Aksnes.
 • Planlegging vannledningsnett Vinne
 • Rehabiltering vannledningnett Ørin/Hanskemakergata
   

2020:

 • Rehabilitering vann Tinna/Ørin
 • Planlegging nytt høydebasseng Ulvilla
 • Bygging av nytt vannledningnett Leksdal
 • Bygging av nytt ledningsnett Vinne
 • Oppstart bygging av nytt høydebasseng Hallia
   

2021:

 • Bygging av nytt vannledningsnett Vinne
 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen, forprosjekt
 • Bygging av nytt høydebasseng Hallia
 • Sanering av vannledningsnett Tinna/Ørmelen
 • Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla
 • Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden
   

2022:

 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen
 • Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla
 • Sanering av vannledningsnett Ørmelen/Prærien/Garpa/Ørin
 • Oppgradering av nødvann Leklem
 • Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden
   

Avløp:

2019:

 • Sluttoppgjør ledningsnett Volhaugvegen
 • Oppstart av nytt ledningsanlegg Leksdal
 • Nytt avløpsanlegg Vuku sentrum
 • Detaljprosjektering Tinna
 • Planlegging avløpsanlegg Vinne
 • Avløp Hanskemakergata/Møllegata (Utbyggingsavtale med Berg Eiendom)
 • Rehabiltering av ventilasjon/varrmeanlegg Ørin renseanlegg
 • Avløp Ørin(Industrivegen)
   

2020:

 • Rehabiltering av ledningsnett Tinna
 • Avløpsanlegg Leksdal
 • Sanering av avløpsanlegg Ørmelen/Garpa/prærien/Ørin, planlegging
 • Avløpsanlegg Vuku
 • Planlegging avløpsanlegg Vinne
   

2021:

 • Sanering av avløp Tinna
 • Avløpsanlegg Vinne
 • Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørin, planlegging
 • Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden
   

2022:

 • Sanering av avløp Ørmelen
 • Planlegging av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørin
 • Planlegging avløp Vinne
 • Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden.
   

 

 

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret gjør følgende prioriteringer når det gjelder vann/avløp i neste 4-årsperiode.

Vannforsyning:

2019:

 • Sluttoppgjør vannledningsnett Volhaugvegen
 • Bygging av ny dam Leklemsavatnet
 • Detaljprosjektering høydebasseng Hallia
 • Skisseprosjekt Hallemsåsen vannrenseanlegg
 • Utskifting eternittledninger Vuku
 • Bygging av ny vannledning Leksdal skole – Aksnes.
 • Planlegging vannledningsnett Vinne
 • Rehabiltering vannledningnett Ørin/Hanskemakergata
   

2020:

 • Rehabilitering vann Tinna/Ørin
 • Planlegging nytt høydebasseng Ulvilla
 • Bygging av nytt vannledningnett Leksdal
 • Bygging av nytt ledningsnett Vinne
 • Oppstart bygging av nytt høydebasseng Hallia
   

2021:

 • Bygging av nytt vannledningsnett Vinne
 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen, forprosjekt
 • Bygging av nytt høydebasseng Hallia
 • Sanering av vannledningsnett Tinna/Ørmelen
 • Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla
 • Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden
   

2022:

 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen
 • Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla
 • Sanering av vannledningsnett Ørmelen/Prærien/Garpa/Ørin
 • Oppgradering av nødvann Leklem
 • Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden
   

Avløp:

2019:

 • Sluttoppgjør ledningsnett Volhaugvegen
 • Oppstart av nytt ledningsanlegg Leksdal
 • Nytt avløpsanlegg Vuku sentrum
 • Detaljprosjektering Tinna
 • Planlegging avløpsanlegg Vinne
 • Avløp Hanskemakergata/Møllegata (Utbyggingsavtale med Berg Eiendom)
 • Rehabiltering av ventilasjon/varrmeanlegg Ørin renseanlegg
 • Avløp Ørin(Industrivegen)
   

2020:

 • Rehabiltering av ledningsnett Tinna
 • Avløpsanlegg Leksdal
 • Sanering av avløpsanlegg Ørmelen/Garpa/prærien/Ørin, planlegging
 • Avløpsanlegg Vuku
 • Planlegging avløpsanlegg Vinne
   

2021:

 • Sanering av avløp Tinna
 • Avløpsanlegg Vinne
 • Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørin, planlegging
 • Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden
   

2022:

 • Sanering av avløp Ørmelen
 • Planlegging av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørin
 • Planlegging avløp Vinne
 • Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden.
   

Vedlegg: 
Inegn.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
I de senere år har rådmannen lagt fram en sak vedrørende investeringer/drift innenfor vann/avløpssektoren. For å få et helhetsbilde har rådmannen i tillegg knyttet dette opp til avgiftsnivået på disse tjenestene.

Investeringer innenfor vannforsyningssektoren de siste 2 år (2017 og 2018)
Innenfor vannforsyningssektoren har investeringsmidlene i de 2 siste år stort sett gått til følgende formål:

 • Reservevannsledning mot Levanger.                                 2,3 mill.kr
  Anlegget er ferdigstilt.
   
 • Ny vannledning Holmen-Ulvilla, Ca. 50 nye abonnenter
  Tilkoblet i Ulvilla og omegn.                                             7,9 mill.kr
   
 • Utskifting vannledningsnett Nordgata/Volhaugvegen.
  Ferdigstilt årsskiftet 2018/2019                                       17,3 mill.kr
   
 • Nytt vannledningsnett Felleskjøptomta. Ørin.                   1,4 mill.kr
  Anlegget er ferdigstilt.
   
 • Nytt vannledningsnett Fætta.
  Anlegget er ferdigstilt.                                                       0,5 mill.kr
   
 • Vannledningsnett Sørgata:
  Anlegget er ferdigstilt.                                                       1,0 mill.kr
   
 • Hallemsåsen renseanlegg/Hallia høydebasseng.               1,0 mill.kr
   
 • Vannforsyning Vuku:                                                        7,4 mill.kr
   
 • Vannforsyning Vinne:                                                       0,4 mill.kr.
   

Total investeringskostnad vannforsyning siste 2 år:          39,2 mill.kr.

Investeringer innenfor avløpssektoren de siste 2 år (2018 og 2019):
Innenfor avløpssektoren har investeringsmidlene i de senere år stort sett gått til følgende formål:

 • Nytt avløpsanlegg Fætta. Ferdigstilt.                            20,0 mill.kr
   
 • Sanering og utskifting av eksisterende avløpsanlegg Nordgata/Volhaugvegen.
  Ferdigstilt årsskiftet 2018/2019.                                   17,5 mill.kr
   
 • Nytt avløpsanlegg Felleskjøptomta Ørin.
  Anlegget er ferdigstilt.                                                   1,5 mill.kr
   
 • Avløp Sørgata.
  Ferdigstilt 2018.                                                             2,0 mill.kr
   
 • Planlegging sanering avløpsanlegg Tinden.                  0,3 mill.kr
   
 • Avløp Vuku ved ny barnehage. Ferdigstilt 2019.         5,5 mill.kr
   

Total investeringskostnad avløp siste 2 år:                       46,8 mill.kr.

Utvikling av årsgebyrer vann eks.mva i perioden 2013-2019 

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Årsav. m3 10,04 10,24 11,26 10,70 10,70 10,70 12,21
Fastledd 525 525 525 525 525 850 1000
Rente % 2,63 2,52 1,94 1,68 1,98 2,37 2,5
Fond 1/1 2496135 101927 802075 4022185 2739732 667143 65291

Som en ser av tabellen ovenfor er årsavgiften pr/m3 vann steget med 21 % fra 2013 til 2019. I tillegg ble det i 2008 innført et fastledd på årsavgiften på kr.500,- pr. eiendom som i 2009 ble økt til kr.525,-. For 2018 ble dette fastleddet økt til kr.850,- eks. mva. med en ytterligere økning i 2019 til kr.1000,-.

Vannforsyningssektoren gikk i 2018 med ett underskudd på ca. kr.600.000,- noe som medførte at fastledd og variabel del ble økt med over 10 % i 2019. Stigende rente medfører også økt avgiftsnivå. Pr.01.01.19 har vi et bundet driftsfond på i overkant av 60.000,- kr på vannforsyningssektoren.

Utvikling av årsgebyrer avløp eks.mva i perioden 2013-2019 

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Årsav. m3 19,07 20,98 21,40 20,33 20,33 19,36 21,44
Fastledd 525 525 525 525 525 700 1000
Rente % 2,63 2,52 1,94 1,68 1,98 2,37 2,5
Fond 1/1 -1578317 -23114 1913369 6670094 5228640 1658211 -997183

Som en ser av tabellen ovenfor er årsavgiften pr/m3 avløp steget med 11,2 % fra 2013 til 2019. I tillegg ble det i 2008 innført et fastledd på årsavgiften på kr.500,- pr. eiendom som ble forhøyet til kr.525,- fra 2009. For 2018 ble dette fastleddet økt til kr.700,- eks. mva. med en ytterligere økning til kr.1000,-eks. mva. i 2019.

På grunn av at kommunen hadde et negativt resultat på avløpssiden i 2012 så en seg tvunget til å øke avløpsgebyret med 15% i 2013 og 10 % i 2014. Økte driftskostnader til behandling av avvannet slam var en av hovedgrunnene til dette. Med disse økningene gikk avløpssektoren nå med kraftig overskudd igjen i 2014 og 2015 noe som medførte at m3-prisen ble satt litt ned igjen. Fra 2016 har avløpssiden gått med underskudd for å bygge ned selvkostfondet. Dette medførte at gebyrene innenfor avløp måtte økes med ca. 10 % i 2019 for å komme i selvkost igjen. Økt rente medfører også en stigende tendens på avløpsgebyrene.

Rentesatsens innvirkning på fondsavsetting vann/avløpssektoren
Rentesats for periode 2013 - 2019 har vært svært lave. Økte renter framover vil medføre økt avgiftsnivå.

Avgiftsnivå i forhold til nabokommunene i 2018

Gjennomsnittlig forbruk for en husstand ligger på 150m3. Årsavgift vann/avløp for en gjennomsnittshustand vil da bli for sammenlignbare kommuner:

 • Verdal:     Kr.7.047,- eks.mva (Kr.8.809,- inkl.mva)
   
 • Levanger: Kr.5.910,- eks.mva (Kr.7.388,- inkl.mva)
   
 • Steinkjer:  Kr.5.994,- eks.mva (Kr.7.493,- inkl.mva)
   
 • Inderøy:    Kr.6.346,- eks.mva (Kr.7.933,- inkl.mva)
   

For 2019 har Verdal et litt høyere avgiftsnivå enn de andre Innherredskommunene. I Verdal må en påregne et jevnt investeringsnivå i årene framover. Kloakkavgiften må forventes å ha en økning på nivå med den generelle prisstigning ellers i samfunnet. Innenfor vannsektoren må kommunen påberegne investeringer til nye høydebasseng og modernisering av dagens vannrenseanlegg. Dette vil nok medføre en liten økning i vannavgiften i årene framover. Spesielt er det viktig å øke kapasiteten på vannrenseanlegget. Pr. dato har dagens anlegg ikke kapasitet til å dekke en ny stor vannforbruker på Ørin industriområde.

Planlagte investeringer innen vannforsyning i perioden 2019-2022;
I vedtatt økonomiplan er det avsatt 12,0 mill.kr. i 2019 og 24 mill.kr i 2020 og 2021 innenfor vannforsyningssektoren. Det vil i 2019/2020 bli utarbeidet et forprosjekt for utvidelse av Hallemsåsen vannrenseanlegg. Bygging av nytt høydebasseng i Hallia, på nabotomta til eksisterende basseng er planlagt utført i 2020/2021. Dette kan nok medføre at investeringene innenfor vannforsyningssektoren må justeres noe opp i slutten av økonomiplanperioden. Dette vil bli sett på når forprosjektet for utvidelse av Hallemsåsen vannrenseanlegg foreligger. I tillegg må det bygges nytt høydebasseng for Ulvilla/Vuku for sikring av vannforsyningen i dette området. Ellers vil det bli benyttet en del investeringsmidler til sanering av ledningsnett i sentrumsområdet av Verdal og Vuku.

 • Nytt høydebasseng Hallia:                                                  25 mill.kr
   
 • Sterkt økende vannforbruk ved TINE har medført at reservekapasiteten ved Hallemsåsen vannrenseanlegg begynner å bli bekymringsfull. Av den grunn foreslår rådmannen å utrede kapasitetsøkning ved vannrenseanlegget. TINE har økt vannforbruket fra 200000 m3/år i 2012 til 400000 m3/år i løpet av de senere år. Dette er 25% av produsert vannmengde ved Hallemsåsen vannrenseanlegg i 2019. Denne økningen har medført at ved normalt vannforbruk benyttes 75 % av vannrenseanleggets kapasitet ved normal drift. Dersom det skulle komme en sterkt vannforbrukene industribedrift til på Ørin vil vi snart komme opp i kapasitetstaket.
   
  - Utrede kapasitetsøkning Hallemsåsen vannrenseanlegg: 1,0 mill.kr
   
 • For utvidelse av vannverket er det områder i Vinne som pr.dato er planlagt tilknyttet Verdal Vannverk. Dessuten må det bygges et nytt høydebasseng for sikring av vannforsyningen i området Vuku/Ulvilla.
  Grove kostnadsestimater er prøvd satt opp nedenfor.
   
  - Nytt høydebasseng Ulvilla/Vuku:                                      6 mill.kr
  - Vannforsyning Vinne.                                                        4 mill.kr
   
 • Utskifting av dårlig ledningsnett i Verdal/sentrum/Vuku/Ørin
   
  - Utskifting av eksisterende vannledningsnett                     5-7 mill. årlig
   
 • I forbindelse med kloakkutbygging i Leksdal vil det også bli utført en del vannledningsarbeider.
   
  - Vannledningsarbeider Leksdal:                                        6 mill.kr
  - Rehabiltering/utvidelse av Hallemsåsen renseanlegg      Kostnad ikke utredet
   
 • Arbeidsmiljøkrav uteavd. etter tilsyn fra Arbeidstilsynet: Kostnad ikke utredet
   

Planlagte investeringer innenfor avløpssektoren:
Innenfor avløpssektoren er det avsatt 13,5 – 15 mill. årlig i perioden 2019 – 2022.

 • Midlene til sanering av spredt avløp er planlagt benyttet til kloakk Vuku og Leksdal. I Leksdal er det planlagt bygd ny kloakkledning fra Lundskammen til skolen. Detaljprosjektering av dette anlegget er i full gang og forventes utsendt på anbud til høsten.
   
  - Leksdal, 1.byggetrinn:                                                    9 mill.kr
   
 • I Vuku må det avsettes penger til deltagelse av forbygningsanlegg Vuku sentrum og ledningsanlegg dette medfører. Grove kostnadsestimater er prøvd satt opp nedenfor.
   
  - Sanering Vuku:                                                               6 mill.kr
   
 • I sentrum har vi en rekke nødvendige rehabilteringsprosjekt på eksisterende avløpsnett på Ørmelen og på Verdalsøra. De omfattende arbeidene kommunen har utført i sentrum de senere år har medført at vi nesten ikke har hatt tilbakeslagsskader av kloakk inn i hus siden 2004. Før den tid hadde kommunen bortimot årlig store skadetilfeller med omfattende innslag av kloakk inn i kjellere. Sanering av avløpsnett i Nordgata- Volhaugenområdet ble ferdigstilt i 2018, men sluttregningen for anlegget kom i 2019. Neste planlagte etapper er sanering av kloakk på Tinda, Ørmelen og Garpa/Prærien.
   
  - Sanering kloakk sentrum:                                                 7 – 9 mill årlig
   
 • Utbedringer Ørin renseanlegg. Ventilasjon/varmeanlegg: 5 mill.kr
   
 • Arbeidsmiljøkrav uteavd etter tilsyn fra Arbeidstilsynet:   Kostnad ikke utredet.
   

Ved denne investeringstakten innenfor vann/avløp vil avgiftsnivået ha en økning tilnærmet prisstigningen ellers i samfunnet.

Som en ser er det mange tiltak som står for tur

Vurdering:  
Rådmannen foreslår følgende prioriteringer når det gjelder investeringer vann/avløp i neste 4-årsperiode..

Vannforsyning:

2019:

 • Sluttoppgjør vannledningsnett Volhaugvegen
 • Bygging av ny dam Leklemsavatnet
 • Detaljprosjektering høydebasseng Hallia
 • Skisseprosjekt Hallemsåsen vannrenseanlegg
 • Utskifting eternittledninger Vuku
 • Bygging av ny vannledning Leksdal skole – Aksnes.
 • Planlegging vannledningsnett Vinne
 • Rehabiltering vannledningnett Ørin/Hanskemakergata
   

2020:

 • Rehabilitering vann Tinna/Ørin
 • Planlegging nytt høydebasseng Ulvilla
 • Bygging av nytt vannledningnett Leksdal
 • Bygging av nytt ledningsnett Vinne
 • Oppstart bygging av nytt høydebasseng Hallia
   

2021:

 • Bygging av nytt vannledningsnett Vinne
 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen, forprosjekt
 • Bygging av nytt høydebasseng Hallia
 • Sanering av vannledningsnett Tinna/Ørmelen
 • Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla
 • Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden
   

2022:

 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen
 • Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla
 • Sanering av vannledningsnett Ørmelen/Prærien/Garpa/Ørin
 • Oppgradering av nødvann Leklem
 • Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden
   

Avløp:

2019:

 • Sluttoppgjør ledningsnett Volhaugvegen
 • Oppstart av nytt ledningsanlegg Leksdal
 • Nytt avløpsanlegg Vuku sentrum
 • Detaljprosjektering Tinna
 • Planlegging avløpsanlegg Vinne
 • Avløp Hanskemakergata/Møllegata (Utbyggingsavtale med Berg Eiendom)
 • Rehabiltering av ventilasjon/varrmeanlegg Ørin renseanlegg
 • Avløp Ørin(Industrivegen)
   

2020:

 • Rehabiltering av ledningsnett Tinna
 • Avløpsanlegg Leksdal
 • Sanering av avløpsanlegg Ørmelen/Garpa/prærien/Ørin, planlegging
 • Avløpsanlegg Vuku
 • Planlegging avløpsanlegg Vinne
   

2021:

 • Sanering av avløp Tinna
 • Avløpsanlegg Vinne
 • Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørin, planlegging
 • Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden
   

2022:

 • Sanering av avløp Ørmelen
 • Planlegging av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørin
 • Planlegging avløp Vinne
 • Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden.
   

 
    Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 07.06.2019 10:16
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS