Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 17.06.2019 - PS 59/19 Interpellasjon fra John Hermann (UAVH) - Arken som aktivitetshus

Saksbehandler : Bjørn Iversen

Arkivref : 2019/7227- /000

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyre 17.06.2019 59/19

 

 
Vedlegg:
  
Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Ingen. 

Saksopplysninger: 
John Hermann (UAVH) har fremmet slik interpellasjon:
«Arken som aktivitetshus
Som kjent ble det etter det åpne møtet på Arken, 22.november 2018, i regi av Eldrerådet i Verdal, der Arkens framtid og aktivitetshus i Verdal ble drøftet, nedsatt et interimsstyre, med representanter for 6 av de 13 frivillige organisasjonene som var tilstede på møtet 22.november.

Stein Aamdal er valgt som leder og Hege Anita Austad som sekretær. Ellers i styret sitter Inger Marie S. Valstad, Steinar Storhaug, Jostein Solbakken, Bjørn Slettum og Øystein Vist.

Interimsstyret har gjennom vinteren i samarbeid med 13 lag og foreninger forsøkt å avklare interesse, behov og muligheter som ligger i å utvikle Arken til et aktivitetshus. Dette arbeidet er nå kommet til et punkt der det trengs ei politisk avklaring.

I møte med rådmann 27.mars uttrykte interimsstyret behov for ei politisk avklaring før det kan komme videre med å utvikle Arken. De uttrykte det slik:

  • Vi trenger arbeidsro og forutsigbarhet. Vi kan ikke forvente at lag og organisasjoner flytter utstyr, fyller opp med møbler og deltar i dugnad bare for å stå uten lokalet høsten 2021. Vi ser ikke for oss hva som skal være alternativet til Arken som aktivitetshus.
  • Skal vi kunne utvikle Arken til et aktivitetshus trenger vi snarest et løfte om å kunne bruke Arken i minst 10 år. Bare da gir det mening å fortsette det arbeidet interimsstyret for Arken har gjort til nå.
  • Vi er kjent med at administrasjonen i løpet av våren skal legge fram til politisk behandling en sak om kommunens bygningsmasse og ber om at Arken tas ut av denne og avklares for seg sjøl.
     

På bakgrunn av dette ønsker jeg derfor å stille ordføreren følgende spørsmål:

  1. Trenger administrasjonen en politisk avklaring fra kommunestyret før de kan legge fram ei innstilling om framtidig bruk av Arken?
  2. Hvis ja, når må den foreligge dersom de frivillige organisasjonene skal få svar før høsten, hvis administrasjonen ikke trenger ei slik politisk avklaring, når kan de frivillige organisasjonene regne med å få svar?
     

og fremmer følgende oversendelsesforslag til formannskapet:
«Kommunestyret ber administrasjonen legge fram til politisk behandling i møtet 26.08 et forslag om å utvikle Arken til et aktivitetshus.»

Ordfører vil besvare interpellasjonen i møte. 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 07.06.2019 11:24
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS