Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 26.08.2019 - PS 76/19 Spørsmål fra Trine Reitan (AP) - ufrivillig deltid

Saksbehandler : Bjørn Iversen

Arkivref : 2019/3223 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyre 26.08.2019 76/19

 
Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
Representanten Trine Reitan (AP) har stilt følgende spørsmål til ordfører:
«Jeg vet jeg bringer på banen et tema vi som kommune over tid har jobbet med og som er svært komplisert. Det er gjennomført en rekke forsøk i kommune Norge, men det er ingen kommuner som har lyktes 100% med å bli kvitt ufrivillig deltid.

Verdal kommune har satt fokus på dette tidligere og fattet de nødvendige vedtak for å skape endring:

  • I 2003 satt ned en gruppe for å redusere antallet små deltidsstillinger, primært innen pleie- og omsorgssektoren
  • I 2008 – 2009 hadde vi et sykefraværsprosjekt der vi økte grunnbemanningen for å se om det hadde effekt på sykefraværet.
  • I 2012-2013 var Verdal kommune, med i ett prosjekt «Sammen om en bedre kommune» hvor fokuset vårt var ufrivillig deltid.
     

Vi har i stor grad lykkes med de tiltakene som er blitt satt inn, vi har hevet den gjennomsnittlige stillingsbrøken. Men vi har fortsatt en vei å gå i kommunen. Deltidskultur som begrep har fått et stort nasjonalt fokus både før og i pågående valgkamp fra fagforeningshold. Det er viktig for oss å sette dette på dagsorden, selv om vi er på slutten av en valgperiode. Vi må kunne spørre om det er en rettighet å jobbe deltid, eller om det er arbeidstakers helse som skal kreve tilrettelegging?

Men fokus hjelper som ordføreren pleier å si, og nå er det på tide og sette flombelysningen på dette temaet igjen. Vi må heller ikke være blind for våre naboers erfaringer, Levanger gjorde et velment forsøk på kun heltidsstillinger på nye Staup, dette ble svært vanskelig økonomisk.

Kan vi gjennom et planmessig arbeid mellom partene, administrasjon, tillitsvalgte og politikk, få til enda en heving av gjennomsnittlig stillingsprosent? -utvikle en strategi der vi ønsker deltidskulturen til livs?

Det er et viktig tema for mange av våre ansatte, ikke bare i helse og omsorgsektoren - og det er også et likestillingsspørsmål.

Hvordan vurderer ordføreren muligheten til å heve gjennomsnittlig stillingsprosent, med et tettere partsamarbeid med fast punkt på møteagendaen som virkemiddel til å heve heltidskulturen?

Hvordan kan vi lykkes med en kulturendring i organisasjonen til forbedring i alle ledd?»

Ordfører vil besvare spørsmålet i møtet.


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.08.2019 09:50
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS