Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 26.08.2019 - PS 77/19 Spørsmål fra Arvid Wold (MDG) - Ørin Nord

Saksbehandler : Bjørn Iversen

Arkivref : 2018/6814 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyre 26.08.2019 77/19

 

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
Representanten Arvid Wold (MDG) har stilt følgende spørsmål til ordfører:
«På kommunestyremøtet 28.mai 2018 fremmet undertegnede en interpellasjon angående det krevende arbeid med å realisere Ørin Nord som nytt industriområde.
Interpellasjonen endt opp med to spørsmål som ordføreren svarte ja på.

  1. Vil ordføreren sørge for at kommunen engasjerer seg for at overskuddsmasse fra den planlagte havneutbygginga blir anvendt på Ørin Nord, og at det blir framlagt sak for formannskapet om dette?
     
  2. Vil ordføreren sørge for at det blir arbeidet inn mot Trøndelag Fylke, evt. via regionrådet, samt inn mot statlige myndigheter, departement og andre relevante etater, for å få fram en finansieringsplan for Ørin Nord, og at formannskapet får seg forelagt en sak om dette i løpet av året?
     

«I løpet av året» i denne sammenheng gjaldt året 2018.

Spørsmål 1: Kan ordføreren redegjøre for hvordan de to spørsmålene er forsøkt fulgt opp, og hva som er den faktiske situasjonen på disse områdene per dags dato?

Spørsmål 2: Har ordføreren, med sin mangeårige rutine og erfaring, klare tips eller råd til sin etterfølger mht. å få realisert Ørin Nord i rimelig nær framtid, i og med at det må ses på som en krevende, men viktig oppgave?»

Ordfører vil besvare spørsmålet i møtet.


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.08.2019 09:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS