Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 25.01.2016 - PS 3/16 Behov for sikringstiltak i Helgåa ved Vuku, Bredengberg - kommunal garanti for distriktsandel

Saksbehandler: Oddvar Govasmark

Arkivref : 2013/7640 - /K54

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 10.12.2015 85/15
Formannskapet 17.12.2015 136/15
Kommunestyret 25.01.2016 3/16

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.12.2015

BEHANDLING:
Ved votering ble innstilling fra komite plan og samfunn enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret garanterer for en distriktsandel på 20 % av anleggskostnadene for sikringsarbeider med reparasjon og forlengelse av eksisterende mur like nedstrøms for brua i Vuku. Sikringsarbeidet utføres i samsvar med planer utarbeidet av NVE. Distriktsandelen er beregnet til kr 127.000,- inkl mva. 
 2. Distriktsandelen belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, elveforbygninger.
   

 

Rådmannens innstilling:

 1. Kommunestyret garanterer for en distriktsandel på 20 % av anleggskostnadene for sikringsarbeider med reparasjon og forlengelse av eksisterende mur like nedstrøms for brua i Vuku. Sikringsarbeidet utføres i samsvar med planer utarbeidet av NVE. Distriktsandelen er beregnet til kr 127.000,- inkl mva.
 2. Distriktsandelen belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, elveforbygninger.
   

 

 

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 10.12.2015

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret garanterer for en distriktsandel på 20 % av anleggskostnadene for sikringsarbeider med reparasjon og forlengelse av eksisterende mur like nedstrøms for brua i Vuku. Sikringsarbeidet utføres i samsvar med planer utarbeidet av NVE. Distriktsandelen er beregnet til kr 127.000,- inkl mva.
 2. Distriktsandelen belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, elveforbygninger.
   


  

Vedlegg:

 1. Godkjenning av plan for sikring av mur i Vuku 
   
 2. Plan for sikring av mur i Vuku 


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Avtale mellom NVE og kommunen om garanti for distriktsandel.

Saksopplysninger:
Under uværet Roar den 02.10.2015 gjorde vannmassene skade på eksisterende forbygningsanlegg (NVE-sikring nr. 1111) like nedstrøms brua på Vuku. Skaden har skjedd ved at en tørrmur ble delvis undergravd og har delvis rast ut. Grunneiere der muren står/vil bli stående er for gnr. 139, bnr. 8 Bjørn Aarstad og gnr. 139, bnr. 9 Robert Kirknes.

NVE har planlagt reparasjoner og forlengelse av muren. Eksisterende mur er ca 32 meter lang. Ny mur med lengde ca 35 meter vil settes vest for eksisterende mur og som fortsettelse av denne. Samlet kostnader er beregnet til kr. 635.000,- inkl mva. NVE dekker 80 % av kostnadene, det forutsetter en distriktsandel på 20 % beregnet til kr. 127.000,- inkl mva.

Arbeidene vil bli utført av entreprenør som leies inn av NVE og NVE vil lede arbeidet.

Kommunen får, som for andre sikringsanlegg, et tilsynsansvar og vedlikeholdsansvar.

Vurdering:
Reparasjon av eksisterende sikring samt en forlengelse av sikringen anses som nødvendig for å sikre eiendom og bygninger mot skade. Rådmannen tilrår derfor at det vedtas garanti for distriktstilskuddet. Kommunen dekker distriktsandelen i samsvar med tidligere praksis.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.01.2016 21:23
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS