Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 28.11.16 - PS 101/16 Knut Fortun - søknad om fritak fra folkevalgte verv ut valgperioden 2015-2019

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2016/7540 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 03.11.2016 118/16
Kommunestyret 28.11.2016 101/16

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.11.2016

BEHANDLING:
Det ble votert over rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 og 2 med slikt resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig.
 • Pkt. 2 – enstemmig.
   

Forslag til pkt. 3 vil komme i kommunestyrets møte.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Knut Fortun om fritak fra folkevalgte verv for resten av valgperioden 2015-2019.
 2. Bård Storhaug rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Fremskrittspartiet for resten av valgperioden 2015-2019.
 3. Nytt medlem i samkommunestyret for resten av valgperioden:
  Ny 2. vara i komite plan og samfunn fore resten av valgperioden:
  Ny 4. vara i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret for resten av valgperioden:
  Ny 1. vara i rådet for likestilling av funksjonshemmede for resten av valgperioden: 
   

 

 

Rådmannens innstilling:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Knut Fortun om fritak fra folkevalgte verv for resten av valgperioden 2015-2019.
 2. Bård Storhaug rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Fremskrittspartiet for resten av valgperioden 2015-2019.
 3. Nytt medlem i samkommunestyret for resten av valgperioden:
  Ny 2. vara i komite plan og samfunn fore resten av valgperioden:
  Ny 4. vara i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret for resten av valgperioden:
  Ny 1. vara i rådet for likestilling av funksjonshemmede for resten av valgperioden: 
   

Vedlegg: 
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Knut Fortun
søker i brev datert 20. oktober 2016 om fritak fra alle folkevalgte verv for resten av perioden pga personlige forhold.

Knut Fortun er for inneværende periode innvalgt som medlem i følgende utvalg:

 • Kommunestyret
 • Samkommunestyret
   

Og som vara i følgende utvalg:

 • Formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret
 • Komite plan og samfunn
 • Rådet for likestilling av funksjonshemmede.
   

SP/SV/V/FRP/MDG/UAV har følgende medlemmer/varamedlemmer i:

Samkommunestyret:
Medlemmer:

 1. Marit Voll (SP)
 2. Trude Holm (SP)
 3. Knut Fortun (FRP)
 4. Anne Kolstad (SV) 
   

Varamedlemmer:

 1. Karl Bernhard Hoel (SP)
 2. Mona Helene Sand (MDG)
 3. Pål Sverre Fikse (SP)
 4. Johannes Rosvold (V)
 5. Anne Segtnan (SP)
 6. Terje Aksnes (SP)
   

Komite plan og samfunn:
Medlemmer:

 1. Kim Tommy Nessemo (SP)
 2. Birgitte Skjørholm Dillan (SP)
 3. Anne Segtnan (SP)
 4. Arvid Wold (MDG) 
   

Varamedlemmer:

 1. Anne Kolstad (SV)
 2. Knut Fortun (FRP)
 3. Karl Bernhard Hoel (SP)
 4. Einar Olav Larsen (SP)
 5. Grete Dyrstad (V)
 6. Marit Voll (SP)
   

Formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret:
Medlemmer:

 1. Marit Voll (SP)
 2. Pål Sverre Fikse (SP)
 3. Karl Bernhard Hoel (SP)
 4. Brita K. Thorsvik (V) 
   

Varamedlemmer:

 1. Anne Kolstad (SV)
 2. Arvid Wold (MDG)
 3. Vigdis Haldorsen (SP)
 4. Knut Fortun (FRP)
 5. Trude Holm (SP)
 6. Birgitte Skjørholm Dillan (SP)
   

Rådet for likestilling av funksjonshemmede:
Medlemmer:

 1. Bjørn Stian Hojem (V)
 2. Hilde Grøtting (SV) 
   

Varamedlemmer:

 1. Knut Fortun (FRP)
 2. Bård Storhaug (FRP)
   

Kommunelovens § 15.1 har slik ordlyd:
«Kommunestyret eller fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller for resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.»

Rådmannen vil ut i fra dette tilrå at søknaden om fritak fra folkevalgte verv for resten av valgperioden imøtekommes.

Felleslista SP/SV/V/FRP/MDG/UAV bes i møte fremme forslag på medlem og varamedlemmer i ovennevnte utvalg Her må det tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene.
 

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 21.11.2016 11:11
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS