Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 28.11.16 - PS 102/16 Tomas Iver Hallem - søknad om permisjon fra folkevalgte verv ut 2017

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2016/7496 - /033

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 03.11.2016 119/16
Kommunestyret 28.11.2016 102/16

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.11.2016

BEHANDLING:
SP v/Marit Voll fremmet følgende endring til pkt. 1«... så lenge han sitter som fylkesråd, maks ut 2017»

Det ble først votert over pkt. 1 med foreslått endring som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over pkt. 2 som ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Tomas Iver Hallem om permisjon fra vervet som medlem i kommunestyret så lenge han sitter som fylkesråd, maks ut 2017.Siri-Gunn Vinne rykker opp som medlem i kommunestyret for samme periode. 

 

 

Rådmannens innstilling:

  1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Tomas Iver Hallem om permisjon fra vervet som medlem i kommunestyret ut 2017.
  2. Siri-Gunn Vinne rykker opp som medlem i kommunestyret for samme periode.
     

Vedlegg:
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Tomas Iver Hallem
søker i epost datert 19. oktober 2016 om permisjon fra vervet som kommunestyremedlem ut 2017. Søknaden er begrunnet i verv som fylkesråd for samferdsel og miljø i Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Kommunelovens § 15 nr. 2 har slik ordlyd:
«Kommunestyret eller fylkestinget kan etter søknad fritak, for et kortere tidsrom eller for resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.»

Rådmannen vil ut i fra dette tilrå at søknaden om permisjon ut 2017 imøtekommes.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 21.11.2016 11:11
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS