Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 29.08.16 - PS 65/16 Plan for selskapskontroll 2016 - 2019 Verdal kommune

Saksbehandler: Jostein Grimstad

Arkivref : 2016/1758- /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 29.08.2016 65/16

 

 

Kontrollutvalgets innstilling:

 1. Kommunestyret godkjenner plan for selskapskontroll for Verdal kommune – 2016-2019, med slik prioritering av prosjekter:
  a. Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS
  b. Innherred Renovasjon IKS
  c. Veksttorget AS
 2. Kommunestyret gir kontrollutvalget selv myndighet til å gjøre endringer i planperioden.
   

Vedlegg:
Forslag til plan for selskapskontroll for Verdal kommune – 2016-2019, KomRev Trøndelag IKS

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Kontrollutvalgets sak 11/16
 2. Kontrollutvalgets sak 33/15
 3. Plan for selskapskontroll 2011-2015
 4. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
 5. Kommuneloven
   

Saksopplysninger:

Kontrollutvalgets vedtak 23.06.2016

 1. Kontrollutvalget slutter seg til planen og videresender den til kommunestyret for videre behandling.
   

 

SAKSBEHANDLING/SAKSGANG

Saksbehandlers forslag til vedtak
Kontrollutvalget slutter seg til planen og videresender den til kommunestyret for videre behandling.

Saksbehandlers for slag til innstilling til kommunestyret

 1. Kommunestyret godkjenner plan for selskapskontroll for Verdal kommune – 2016-2019, med slik prioritering av prosjekter:
  a. Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS
  b. Innherred Renovasjon IKS
  c. Veksttorget AS
 2. Kommunestyret gir kontrollutvalget selv myndighet til å gjøre endringer i planperioden.
   

Kontrollutvalgets behandling
Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak i møtet
Ingen

Avstemming
Enstemmig.

Endelig vedtak

 1. Kontrollutvalget slutter seg til planen og videresender den til kommunestyret for videre behandling.
   

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret

 1. Kommunestyret godkjenner plan for selskapskontroll for Verdal kommune – 2016-2019, med slik prioritering av prosjekter:
  a. Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS
  b. Innherred Renovasjon IKS
  c.Veksttorget AS
 2. Kommunestyret gir kontrollutvalget selv myndighet til å gjøre endringer i planperioden.
   

Vedlegg
Forslag til plan for selskapskontroll for Verdal kommune – 2016-2019, KomRev Trøndelag IKS

Ikke trykte vedlegg

 1. Kontrollutvalgets sak 11/16
 2. Kontrollutvalgets sak 33/15
 3. Plan for selskapskontroll 2011-2015
 4. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
 5. Kommuneloven
   

Saksopplysninger
Kontrollutvalget ba revisor starte opp arbeidet med overordnet analyse og plan for selskapskontroll i møte den 06.11.15, sak 33/15.

Kontrollutvalget behandlet statusrapport fra revisor i møte den 20.04.16, sak 11/16. Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken:

 1. «Kontrollutvalget tar saken til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber revisor spesielt belyse følgende i forbindelse med den overordnede analysen:
  a. Innherred Renovasjon IKSb
  . Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS»
   

Revisor har avgitt sitt forslag til plan for selskapskontroll for Verdal kommune – 2016-2019, se vedlegg. Det vises til dette.

Vurdering
Kommunen har valgt selskapsformen for deler av sin virksomhet og tjenesteproduksjon. Planverkene for gjennomføring av selskapskontroll og forvaltningsrevisjon bør derfor ses i sammenheng.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 19.08.2016 11:26
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS