Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 29.08.16 - PS 70/16 Interpellasjon fra Verdal SP v/Marit Voll - Mobildekning og internettilgang i Verdal

Saksbehandler: Bjørn Iversen

Arkivref : 2009/73 - /N64

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 29.08.2016 70/16

 

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
SP v/Marit Voll
har fremmet slik interpellasjon:

«Mobildekning og internettilgang i Verdal.
God infrastruktur oppleves som en selvsagt ting for den som har det. Tidligere har vei, vann, kloakk og telefon vært de grunnleggende behovene for å kunne etablere seg i et område. Den siste tiden har også mobildekning og internettilgang blitt et av grunnbehovene. Elever leverer inn oppgaver, foreldre kommuniserer med skolen via nettet. All kontakt med offentlige instanser skjer via nettet. Brev i posten er snart historie.

Mobiltelefonen har blitt et av våre viktigste hjelpemidler. Den har blitt en del av vårt hjemmekontor, og er sjelden langt unna. Vi som har dette på plass, opplever det som krise hvis nettet faller ut i noen timer.

I Verdal er det store deler av kommunen som mangler, eller har svært dårlig tilgang på, denne viktige infrastrukturen. Det begynner å gå utover bolysten.

En god mobildekning er viktig i forhold til trygghet og beredskap. Alle føler vi oss mye tryggere hvis vi har en mobiltelefon vi kan ha med seg, mot at vi må komme seg til fasttelefonen hvis noe skjer. I Verdal har vi også lengre partier langs veinettet vårt der det ikke oppnås mobilkontakt. I store deler av fjellområdene våre er det ingen dekning, noe som også har med sikkerhet å gjøre.

De som bor på steder der det ikke finnes mobil- og internettilgang, holder ut. En må anta at det vil være vanskelig å få solgt boliger i slike områder. Det er også hyttekjøpere som snur når de hører at det mangler mobildekning.

Vi har en kommunedelplan samfunn som sier at vi skal satse på en bærekraftig utvikling av regionen med vekt på infrastruktur og gode bomiljø.

I sommer har vi hørt gjentatte reklamesnutter på radioen der de reklamerer for oppgradering av mobilnettet, og mobiloperatør knives om hvem har størst hastighet. Det virker som at det er enklest å oppgradere der det allerede er ganske bra.

Senterpartiet gikk til valg på et program som sier at vi skal jobbe for mobildekning i hele kommunen, og internettilgang til alle innbyggerne. Ved økt hastighet på mobilnettet, vil nettilgangen kunne løses via mobilnettet.

Spørsmål til ordføreren: Har kommunen oversikt over hvor det mangler mobildekning og internettilgang? Kan Verdal kommune være pådriver opp mot aktører som bygger ut denne typen infrastruktur? Om nødvendig, kan kommunen være med på et spleiselag for å få realisert utbyggingen?

Marit Voll, Verdal Senterparti»

Ordfører vil besvare interpellasjonen i møtet.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 19.08.2016 11:57
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS