Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 30.05.2016 - PS 40/16 Årsregnskap og årsberetning 2015 - Verdal kommune

Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen

Arkivref : 2016/3180 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 26.05.2016 50/16
Kommunestyret 30.05.2016 40/16

 

Rådmannens innstilling: 

 1. Verdal kommunes årsregnskap fastsettes med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 9.284.024,13.
 2. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2015 avsettes til disposisjonsfond.
 3. Rådmannens årsberetning for 2015 vedtas.
   

Vedlegg: 

 1. Årsregnskap 2015 - Verdal kommune
 2. Årsberetning 2015 - Verdal kommune
 3. Revisjonsberetning 2015 - Verdal kommune
 4. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2015 - Verdal kommune
 5. Finansforvaltning, årsrapport 2015 - Verdal kommune
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Med dette legges Verdal kommunes årsberetning og regnskap for 2015 fram til behandling. Kommunens regnskap for 2015 er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på knappe 9,3 millioner kroner.

Vurdering:
Et år med kommunal virksomhet er et år med mange variasjoner og vekslende utfordringer. Noe kan det planlegges for, noe krever fleksibilitet og umiddelbar handling. Flyktningesituasjonen vi opplevde mot slutten av 2015 er et eksempel på at kommunene må håndtere også globale, og relativt plutselige utfordringer. Aktiviteten i Verdalssamfunnet svinger også i takt med internasjonale konjunkturer, og gjennom året har sysselsettingen i landbasert aktivitet innen olje- og gassektoren blitt markant redusert. Imidlertid har Verdalsindustrien denne gangen gått litt andre vegen. Nye oppdrag er vunnet og vi står overfor en periode med høy aktivitet i Verdal. Det er viktig også for den kommunale virksomheten.

Et sterkt fokus på aktivitets- og økonomistyring har vært gjennomgripende for hele organisasjonen gjennom året. Mange virksomheter har gjennomført krevende driftsbeslutninger og svært streng budsjettdisiplin for å nå kommunestyrets økonomiske målsettinger og driftsbalanse. Mange skal ha stor del av rosen for at vi har flyttet netto driftsresultat fra -17,8 mill kroner i 2013 til -8,9 mill kroner i 2014 og +15,1 mill kroner i 2015, og disponibelt resultat til 9,3 mill kroner. Virksomhetene i Innherred samkommune bidrar også positivt til dette med sitt mindreforbruk. Balansen er skjør og det er krevende å holde den i og med at leveranseforbedringene har skjedd innenfor eksisterende struktur, og uten at forventninger og krav er redusert. Det vil vi merke i 2016 også. På bakgrunn av at disposisjonsfondet gjennom flere år er blitt svekket foreslår rådmannen nå at hele mindreforbruket i 2015 avsettes til å styrke disposisjonsfondet.

Til tross for et stort trykk på tjenesteleveransene og aktiviteten er det en offensiv og utviklingsorientert kommuneorganisasjon. Fokuset på det jevne og stadige utviklings- og forbedringsarbeidet er bra etablert, og det gjennomføres svært mange små og store utviklingsprosesser hele tiden både internt i organisasjonen og i samhandling med andre. Noen blir mer synlige enn andre i form at vi i løpet av året for eksempel har fått priser som «Årets DUÅ-organisasjon», «Årets entreprenørskapskommune» (tildelt januar 2016) og også som en av tre kommuner fått tildelt Barnevaksinasjonsprisen for 2015.

For ytterligere kommentarer og vurderinger vises til vedlagte Årsberetning.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.05.2016 10:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS