Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 30.05.2016 - PS 42/16 Verdalsboka "Heimer og folk", Vinne - utgivelse

Saksbehandler: Ingvild Aasen

Arkivref : 2016/3302 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 26.05.2016 52/16
Kommunestyret 30.05.2016 42/16

 

Rådmannens innstilling: 

  1. Kommunestyret slutter seg til at de to aktuelle bindene av Verdalsboka utgis.
  2. Utsalgspris settes som følgende: kr 450 for kjøp av et bind, kr 800 for kjøp av begge bindene samlet.
  3. Utgifter til trykking av det aktuelle bindet settes til 430.000 kroner. Av dette beløpet forventes 280.000 kroner dekt av salgsinntekter og 150.000 kroner dekkes gjennom tilskudd. Tilskuddet dekkes gjennom bruk av disposisjonsfond. Rådmannen får fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer.
     

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Skriv fra Bygdeboknemnda. Nytt bind av Verdalsboka, datert 13.04.2016
  • Pristilbud fra WOW Reklame, datert 31.03.2016
  • K-sak 76/14. Verdalsboka «Heimer og folk», Verdalsøra – forskuttering av utgivelse.
     

Saksopplysninger:
Bygdeboknemnda har ferdig til utgivelse to nye bind av Verdalsboka i serien «Heimer og folk», hver på 600 sider. Det er tidligere utgitt sju bind i denne serien. De seks første bindene ble gitt ut under forutsetning av salg skulle dekke utgiftene med trykking og innbinding.
Ved utgivelse av det sjuende bindet (Verdalsøra) ble praksis endret. Av ei utgiftsramme på 260.000 kroner ble det forutsatt at kr 110.000 skulle dekkes av salgsinntekter mens kr 150.000 ble dekt gjennom tilskudd av disposisjonsfondet. Denne praksisen foreslås videreført ved utgivelse av de to nye bindene for Vinne.

Bygdeboknemnda har innhentet pristilbud fra WOW Reklame:
To bind a 600 stk. kr 416.400

Det tas forbehold om justering av pris hvis sidetall blir støtte enn antatt. Erfaringsmessig påløper det noen tilleggskostnader i forbindelse med utgivelsen. Det anslås derfor at utgiftene med utgivelse av boka vil bli på ca 430.000 kroner.

Pristilbudet er innhentet ut fra et opplag på 600 stk. Tidligere har opplaget vært på 700 stk, men er redusert ut fra lager av usolgte bøker.

Utsalgspris på forrige bind ble satt til kr 450 pr bok.

Ved utgivelse av boka for Inndal og Sul i 2008 ble det også gitt ut to bind. Utsalgspris for et bind ble satt til kr 350, mens kr 600 for kjøp av begge bindene samlet. Det foreslås at denne praksisen videreføres for bøkene for Vinne, men med oppjusterte priser slik at et bind koster kr 450 og kr 800 for kjøp av begge bindene samlet.

Vurdering:
Ved forrige utgivelse (Verdalsøra) ble det tatt en grundig gjennomgang av kommunale kostnader med utgivelse av bygdebøkene. Dette dannet grunnlaget for vedtaket som ble gjort med at kommunen dekte deler av kostnadene gjennom bruk av disposisjonsfondet.

I 2014 hadde kommunen over en tiårsperiode forskuttert 920.000 kroner mens det var solgt bøker for ca halvparten av dette.

Når det gjelder bindet for Verdalsøra som kom ut i 2014 har det gått ut 450 bøker, med en salgsinntekt på ca 100.000 kroner.

Det foreslås at praksis fra utgivelse av bindet for Verdalsøra videreføres med at 150.000 kroner ytes som kommunal bevilgning og 280.000 kroner forutsettes dekt av salgsinntekter.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.05.2016 10:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS