Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 30.05.16 - PS 46/16 Marit Anna Morken - søknad om permisjon fra vervet som medlem i komite mennesker og livskvalitet

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2016/3522 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 26.05.2016 56/16
Kommunestyret 30.05.2016 46/16

 

Rådmannens innstilling: 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Marit Anna Morken om permisjon fra vervet som medlem i komite mennesker og livskvalitet i perioden mai 2016 – mai 2017.
 2. Nytt medlem i komite mennesker og livskvalitet i perioden mai 2016 – mai 2017:
   

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Marit Anna Morken søker i epost datert 11. mai 2016 om permisjon i fra vervet som medlem i komite mennesker og livskvalitet fra dags dato og et år fram i tid. Søknaden er begrunnet i familieforhold og jobb.

Marit Anna Morken er innvalgt på fellesliste for SP/SV/V/FRP/MDG/UAV i komite mennesker og livskvalitet.

Komite mennesker og livskvalitet har følgende medlemmer og varamedlemmer fra felleslista SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:

Medlemmer:

 1. Vigdis Haldorsen (SP), nestleder 
 2. Marit Anna Morken (SP) 
 3. Bjørn S. Hojem (V)
 4. Bård Storhaug (FRP) 
   

Varamedlemmer:

 1. Siri-Gunn Vinne (SP)
 2. Mona Helene Sand (MDG)
 3. Hilde Grøtting (SV)
 4. Einar Olav Larsen (SP)
 5. Terje Aksnes (SP)
 6. Pål Sverre Fikse (SP)
   

Kommunelovens § 15 nr. 2 har slik ordlyd:
«Kommunestyret eller fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller for resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.»

Rådmannen vil ut fra dette tilrå at søknaden om permisjon fram til og med 30.05.2017 imøtekommes.

Felleslista SP/SV/V/FRP/MDG/UAV bes fremme forslag på nytt medlem i komite mennesker og livskvalitet.

Her må det tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.05.2016 10:10
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS