Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 30.10.17 - PS 92/17 Spørsmål til ordfører fra MDG: Datasikkerhet og Verdal kommune

Saksbehandler : Bjørn Iversen

Arkivref : 2017/7527 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 30.10.2017 92/17

 
Vedlegg:
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
MDG v/Arvid Wold
har stilt følgende spørsmål til ordfører:

«Bakgrunn for spørsmålet
Problemstillinger knyttet til datasikkerhet og mangel på sådan, har vært relativt hyppig forekommende de senere år. Enkelte fagfolk hevder at i privat og offentlig virksomhet har ledelse og styrer et særskilt ansvar på dette området.

Spørsmål 1.
Kan ordføreren, i korte generelle vendinger, redegjøre for den årvåkenhet og de rutiner Verdal kommune har mht datasikkerhet i sin mangeartede virksomhet.

Spørsmål 2.
Er ordføreren fornøyd med kommunens kompetanse, rutiner og strategier på dette området?

Spørsmål 3.
Har kommunen rutiner for funksjonering hvis hele eller deler av datasystemet/ datasystemene av ulike grunner blir satt ut av spill for kortere eller lengre perioder?»

Ordfører vil besvare spørsmålene i møtet.
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 26.10.2017 11:10
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS