Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 02.09.15 - PS 48/15 Ungdommens kulturmønstring - rapport for utviklingsprosjekt

Saksbehandler: Sven-Øyvind Bern

Arkivref : 2012/8218 - /223

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Mennesker og livskvalitet 02.09.2015 48/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Den framlagte rapporten tas til orientering.

Vedlegg:
Rapport UKM Verdal lokalmønstring

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
I sak 48/12 bevilget Komité for mennesker og livskvalitet kr 300.000,- til et utviklingsprosjekt for UKM i Verdal.
Prosjektet hadde tre års varighet og er nå avsluttet.
Det har vært brukt kr 252.363,- av de tildelte midlene (MVA, ca kr 16.000,-, er ikke tatt med).
I prosjektet er ungdom som ikke deltar som utøvere/kunstnere, blitt engasjert De har tatt et stort ansvar i sekretariat og i praktiske oppgaver.

Vurdering:
Som det framgår av rapporten, har prosjektet vært nyttig og de ekstra midlene har gitt mulighet til å teste en del kostnadskrevende tiltak som f.eks. workshops.
Lokalmønstringa er hele tiden under utvikling og også de neste årene vil det være varianter som bør utprøves. Blant dette er å utvide deltakergruppa til også å omfatte 10 – 13-åringene, legge mønstringa til en dag i stedet for to, og å redusere den såkalte sceneveiledningen.
Involvering av ungdom til å løse praktiske oppgaver, samt sitte i sekretariat, har vært svært vellykket og vil bli videreført.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 27.08.2015 15:06
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS