Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 18.01.2012

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 18.01.2012
Tid            : 09:00-11:15.
Til stede   : 8 representanter. Repr. Anita Karlsen kom etter at sak 1/12 var behandlet. Til stede: 9 representanter. Repr. Anita Karlsen ble innvilget permisjon kl 11:10 (under behandling av sak 6/12).Til stede: 8 representanter.

Etter at sak 2/12 var behandlet orienterte kommunalsjef velferd, Kristin Bratseth, om velferdsteknologi-prosjektet i Verdal. På slutten av orienteringen stilte repr. Anita Karlsen spørsmål om stillingen som boligkoordinator. Kommunalsjef velferd svarte.

Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
Sakliste som word - protokoll som Word

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 1/12 Godkjenning av møteprotokoll 14.12.11 Protokoll
PS 2/12 Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Protokoll
PS 3/12 Revidering av Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Saksframlegg 
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Protokoll
PS 4/12 Oppnevning av representanter til kommunale styrer og utvalg på kulturfeltet 2011-2015 Saksframlegg Protokoll
PS 5/12 Søknad om fritak fra kommunalt verv - Berit Musum Saksframlegg Protokoll
PS 6/12 Andre saker - Protokoll
Oppmøte mennesker og livskvalitet 18.01.2012
Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Kristin Johanne Hildrum DNA Leder Ja  
Rigmor Hafell KRF Nestleder Nei  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Nei  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Tore Landstad FRP Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Jonny Arild Haugan DNA Varamedlem Ja Møtte for Rigmor Hafell
Dagny Kolberg Okkenhaug KRF Varamedlem Ja Møtte for Einar ASbjørn Tromsdal
         
         

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Randi Segtnan Kommunalsjef oppvekst  
Inger Storstad Møtesekr./kons

 
 

 

PS 001/12 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 18.01.2012

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 14.12.2011 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.


VEDTAK:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 14.12.2011 godkjennes.

PS 002/12 Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF
Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 18.01.2012

BEHANDLING:
Repr. Anita Karlsen møtte. Til stede 9 representanter.
Samhandlingskoordinator i ISK, Anne Kari Haugdal, redegjorde først om samhandlingsreformen generelt og så om samarbeidsavtalene spesielt.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING:
Fremforhandlet samarbeidsavtale med bilag mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF inngås.
 
 
 
 
 
PS 003/12 Revidering av Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager
 Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 18.01.2012

BEHANDLING:
Kommunalsjef oppvekst gjorde oppmerksom på at det er en skrivefeil i saksframlegget, vedlegg 2. Rett tekst skal være: Forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2011.

Frp v/Tore Landstad fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes.
Ved votering ble utsettelsesforslaget fra Frp v/Tore Landstad enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Saken utsettes.
 
 
 
 
 
PS 00
4/12 Oppnevning av representanter til kommunale styrer og utvalg på kulturfeltet 2011-2015 Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 18.01.2012

BEHANDLING:
AP v/Kristin J. Hildrum fremmet følgende forslag:
Leder og to medlemmer i styret for Astrid og Bjarne Slapgards minnefond:
Leder: Gjermund Haga
Medlemmer: Trude Holm og Maj Brit S. Larsen

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Leder og to medlemmer i styret for Astrid og Bjarne Slapgards minnefond:
Leder: Gjermund Haga
Medlemmer: Trude Holm og Maj Brit S. Larsen
 
 
 
 
 
PS 005/12 Søknad om fritak fra kommunalt verv - Berit Musum  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 18.01.2012

BEHANDLING:
Frp v/Tore Landstad fremmet følgende forslag:
Bodil Trulsen oppnevnes som representant i Samarbeidsutvalget ved Vinne barnehage for resten av valgperioden 2011-2015.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:

  • Søknaden fra Berit Musum imøtekommes.
  • Bodil Trulsen oppnevnes som representant i Samarbeidsutvalget ved Vinne barnehage for resten av valgperioden 2011-2015.

 
 
 
PS 006/12 Andre saker Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 18.01.2012

BEHANDLING:
Kommunalsjef oppvekst orienterte om:

  • Oppstarten ved det nye skoleanlegget på Verdalsøra.
  • Oppreisningsordningen som ble vedtatt i kommunestyret i 2011. 3 personer fra Verdal har fått innvilget sine søknader.
  • Ungdommens hus. Oppfølging av kommunestyrets vedtak. Status.

Kommunalsjef oppvekst la fram forslag til årshjul for vårhalvåret 2012. Dette forslaget sluttet komitéen seg til.  Medlemmene bes komme med innspill til høsthalvåret 2012.

Publisert: 12.01.2012 15:33 Sist endret: 12.04.2022 13:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS