Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 21.11.12 - PS 48/12 Ungdommens kulturmønstring - utviklingsprosjekt

Saksbehandler : Sven-Øyvind Bern

Arkivref : 2012/8218 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 21.11.12 48/12
 

Rådmannens forslag til vedtak:
Det bevilges kr 300.000,- til utvikling av Ungdommens kulturmønstring i årene 2013 – 2015. Ubrukte midler i 2012 avsettes i eget fond.
Bevilgningen tas over post for utviklingstiltak.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Ungdommens kulturmønstring (UKM) er en årlig mønstring for og med ungdom som er aktive kulturutøvere. I Stortingsmeldinga om Den kulturelle skolesekken  er UKM nevnt som en av de tre mest sentrale ordningene i regjeringens kulturpolitikk for barn og unge:

 • Ungdommens kulturmønstring (UKM) – aktivitet
 • Kulturskolen – opplæring
 • Den kulturelle skolesekken - opplevelse
   

Visjon

 • UKM Norge: UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talent.
 • UKM Verdal: UKM skal være Verdals beste kulturarena for ungdommens kulturuttrykk.
   

Strategi
Sammen med voksne skal ungdommen arrangere en lokalmønstring.
Gjennom kurs og målrettet egenøving vil ungdommen utvikle seg til aktive kulturdeltakere.

Ungdommens kulturmønstring (UKM) - historikk
Verdal kommune har de siste årene arrangert lokalmønstring på en lørdag i februar. Vi har også vektlagt at UKM skal være et ungdomsarrangement og har satt den lokale aldersgrensa til den samme som for UKM - Fylkesmønstringen (13 – 20 år). Takket være Kinokjelleren kommer også en stor del av deltakerne fra miljøer utenfor kulturskolen. Vi har også fått god hjelp av ungdommer til rigging og som vakter undermønstringa, en annen form for kulturaktivitet.

 • I 2011 hadde vi 24 innslag, samlet 68 deltakere.
 • I 2012 hadde vi 27 innslag, samlet 72 deltakere.
   

På begge mønstringene var det innslag innenfor musikk, dans, film og billedkunst. I 2012 var det også to teaterinnslag (sketsjer).

UKM - muligheter
UKM har et stort utviklingspotensiale og det foreslåes her å utløse noe av dette. Vi ønsker å involvere flere ungdommer, både de som holder på med organisert kulturaktivitet og de uorganiserte. Vi ønsker å gi ungdommen verktøy til å være aktive og trygge kulturaktører.

Til UKM 2013 vil vi arrangere låtskriverkurs i samarbeid med kulturskolen, vi ønsker også å arrangere et «arrangørkurs» i samarbeid med Den Kulturelle Skolesekken og sceneveiledning for ungdom. Vi vil også fortsette oppvarming for sangere som vi også arrangerte i fjor.

Siden arrangørkurset og sceneveiledning er praktisk og noe mer tidkrevende enn vanlige lys- og lydprøver, og vi ønsker mer ro over arrangementet ønsker vi å la lokalmønstringa gå over to dager, med rigging og sceneprøver på lørdag og sceneprøver og forestilling på søndag.

Fordi arrangementet vil gå over to dager kan MOT, Kinokjelleren og Ungdomskontakten arrangere et rusfritt arrangement på lørdag kveld.

UKM – fylkesmønstring 2014 og 2015
UKM Nord-Trøndelag søker i disse dager etter ny arrangørkommune for Fylkesmønstringen i 2014 og 2015. Dette prosjektet vil gi oss mange kompetente ungdommer i en arrangørstab, noe som igjen vil styrke en søknad om å få arrangere fylkesmønstringen.

UKM 2013 - økonomi
Et grovt regnskap for UKM 2012 viste at det var brukt i overkant 55.000,- i utlegg. Dette er belastet kulturtjenestens pott til barne- og ungdomsarbeid. Lønn til ansatte i kulturtjenesten og Kinokjelleren er belastet virksomhetene.
Et enda grovere overslag for UKM 2013 vil vise at beløpet kan komme opp i snaue 115.000,-.  Det er noen variabler, som f.eks. deltakeravgiften til Fylkesmønstringen.
Det rusfrie arrangementet lørdag kveld er ikke utgiftsberegnet.

UKM 2014 og videre – fortsatt økonomi
Dersom prosjektet blir vellykket og interessen i målgruppen er stor, vil vi utvikle UKM Verdal videre. Det kan være aktuelt å utvide kurstilbudet til også å omfatte film, foto, teater eller andre emner hvor vi kan skaffe kompetente kursholdere / veiledere.

Da bør finansieringen videre være på plass. Dersom det bevilges 300.000,- i et treårsperspektiv vil vi utvide UKM ytterligere. Vi kan endre eller utvide kurstilbudet, f.eks. dans, foto/film, teater/teatersminke, lyssetting, og annet. Vi kan utvide samarbeidet med Ungdommens hus og på den måten styrke kommunens kulturpolitikk rettet mot barn og unge. Vi kan nå visjonen om at UKM Verdal er Verdals beste arena for ungdommens kulturuttrykk.

Vurdering:
UKM er en viktig del av kommunens satsing på kulturarbeid blant ungdom. Det er ønskelig med en utvikling slik at flere ungdommer kan delta aktivt i kulturlivet og en styrking av ungdoms kreative evner.
Utviklingsmidlene som disponeres av komitéen er et nødvendig verktøy for å få til denne utviklingen.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 15.11.2012 15:11
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS