Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 18.12.13 - PS 61/13 Søknad om bolystmidler til utvikling av Midtvinterdansen

Saksbehandler : Trond Selseth

Arkivref : 2013/703 - /D35

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 18.12.13 61/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal juniorspellmannslag innvilges tilskudd av bolystmidlene på kr 50.000 for å videreutvikle Midtvinterdansen og det internasjonale kontaktnettet.


Vedlegg
Søknad m/vedlegg fra Verdal juniorspellmannslag, datert 9. desember 2013

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Verdal juniorspellmannslag organiserer samspill for strykeelevene i Verdal kulturskole, og de har rundt 50 deltakere.
Deres viktigste arrangement er den årlige Midtvinterdansen som er en nordisk folkemusikkfestival for barn og ungdom. Den ble første gang arrangert i 2004. I 2014 skal den arrangeres 7. -9. februar. Festivalen består av kurs, konserter og sosialt samvær for deltakerne.
Hovedorkesteret i 2014 er Majorstuen og gjesteartist er Annbjørg Lien. Alle disse følger festivalen hele helga. I tillegg deltar en rekke høyt anerkjente pedagoger og artister fra Norge, Sverige, Danmark og Finland som instruktører.

Verdal juniorspelmannslag søker om bolystmidler for å kunne utvikle Midtviterdansen videre.

De søker om støtte for

 • å gjennomføre "workshops" der spesielt de eldste felespillerne får anledning til å gå dypere inn i slåtterepertoaret.
 • å gi tilbud om eget kurs for dansere
 • å gi eget kurs spesielt for sangere
   

Gjennom Midtvinterdansen har Verdal juniorspellmannslag fått et kontaktnett som gjør at de får invitasjoner til andre treff og festivaler. I 2014 har de fått invitasjon til Baltisk festival i Åbo hvor de også får møte deltakere fra Russland og Estland. Søknaden om bolystmidler er således også en søknad om støtte til utvikling av kontaktnettet..

Vurdering:
I søknaden peker Verdal juniorspellmannslag på en rekke ringvirkninger som de mener festivalen Midtvinterdansen har:

 • Den har gjort det attraktivt for mange unge i Verdalen å spille fiolin, bl.a. ved at de har fått inspirasjon av møtet med dyktige og anerkjente artister så som Arve Tellefsen, Frigg, Hoven Droven, Trondheimsolistene, Hemsingsøstrene. Mauno Järvele som er Finlands fremste folkemusikkpedagog deltar som instruktør hvert år.
 • Den har bidratt til at Verdal er kjent utover landet som en spennende folkemusikkommune.
 • Den gir kunnskap om og skaper interesse for vår lokale tradisjonsmusikk og dans, og skaper på denne måten identitetsfølelse.
 • Den bidrar også til å vise at vår lokale tradisjonsmusikk og dans er fullt på høyde med tilsvarende immaterielle uttrykksformer andre steder fra. Dette styrker også identits- og selvfølelse.
 • Deltakere fra andre steder gir hvert år uttrykk for at de ønsker seg tilbake, og mange kommer igjen år etter år. For musikerne og et stort dugnadsapparat gir dette glede og stolthet.
 • Verdal juniorspellmannslag får et stort kontaktnett gjennom Midtvinterdansen.
 • Folkemusikkmiljøet i Verdal er en fin kulturell arena for ungdom å utvikle seg på. Arbeidet i juniorspellmannslaget er en medvirkende årsak til at kommunen tiltrekker seg innflyttere med folkemusikk som levebrød og festivalen bidrar til å definere kommunen som rotekte, kreativ og genuin.
   

Rådmannen slutter seg til de vurderingene som søkeren selv har gjort om festivalen. I forhold til kriteriene for tildeling av bolystmidler bidrar festivalen til kulturbasert stedsutvikling, utviklingsprosjekter rettet mot ungdom, omdømmearbeid, prosjekter som skaper stolthet og identitetsfølelse og trivselstiltak.

Rådmannen mener det er viktig at det kan støttes opp om videreutvikling og kvalitetsheving av eksisterende arrangement slik at de ikke stagnerer. Det foreslås på denne bakgrunn å yte et tilskudd på kr. 50.000,-.


Til toppen av siden





Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 11.12.2013 13:45
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS