Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 16.12.15 - PS 64/15 Rullering av handlingsplan i "Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet i Verdal kommune 2015-2018"

Saksbehandler: Frode Strand

Arkivref : 2014/4734 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Mennesker og livskvalitet 16.12.2015 64/15

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Forslag til rullert handlingsprogram for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg vedtas.
 

Vedlegg: 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Kulturdepartementet stiller krav til kommunene om at de må ha en plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet, og det er en forutsetning at dette plankravet er oppfylt for å få tilskudd av spillemidlene.
Planen må inneholde et prioritert handlingsprogram for bygging/rehabilitering av anlegg. For å være berettiget stønad av spillemidlene må anlegg det søkes midler til være tatt inn i handlingsprogrammet.

Det kan søkes spillemidler til to kategorier anlegg:

 1. Ordinære anlegg
  Det vil si anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt egenorganisert fysisk aktivitet. Kategorien omfatter både bygging av nye anlegg og rehabilitering av eksisterende.
   
 2. Nærmiljøanlegg
  Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg.
   

Endringer ifht liste over spillemiddelsøknader i eksisterende plan:
Anlegg som er tatt ut p.g.a. at de har fått tilsagn om spillemidler:

Ordinære anlegg:

 • Verdal kommune, tursti Vinne aktivitetspark
   

Nærmiljøanlegg:

 • Verdal kommune, asfaltert ballflate Verdalsøra ungdomsskole
 • Verdal kommune, skateanlegg, Verdalsøra ungdomsskole
 • Forbregd / Lein Velforening, Ishockeyanlegg
   

Anlegg flyttet fra prioritert liste for spillemiddelsøknader til liste over fremtidige behov:

Ordinære anlegg:

 • Stiklestad IL, Stadion, inkl løyper, strafferunde, start og målfelt – mangler idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og søknad
 • Stiklestad IL, Skiløype 2 km i tilknytning til stadion og skiløyper - mangler idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og søknad.
 • Stiklestad IL, Asfaltering av stadion og skiløype 2 km - mangler idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og søknad.
 • Stiklestad IL, Snøproduksjonsanlegg - mangler idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og søknad.
 • Stiklestad IL, Lysanlegg stadion løyper - mangler idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og søknad.
 • Stiklestad IL, Skytebane 30 skiver - mangler idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og søknad.
   

Nærmiljøanlegg:

 • Ness IL, Aktivitetsområde med BMX løype - mangler idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og søknad.
 • Bergshaugen Velforening, Aktivitetsområde i Tullet - mangler idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og søknad.
   

Ordinære anlegg og nærmiljø anlegg som mangler idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og søknad er flyttet til liste over framtidige behov for kommunal planlegging idrett og fysisk aktivitet.

Nye søknader om spillemidler:

Ordinære anlegg:

 • Verdal OK, turkart for Volhaugen
 • Vuku IL, 9èr fotballbane kunstgress Vuku stadion
 • Vuku IL, speaker bod /lagerrom Vuku stadion
 • Verdal kommune, rehabilitering av kunstgress Coop banen Sentralidrettsanlegget
   

Nærmiljøanlegg:

 • Verdal kommune, asfaltert ballfelt Vinne aktivitetspark
 • Verdal kommune, tennisbane Vinne aktivitetspark.
   

Vurdering:
Prioritering av anleggene er foretatt i samarbeid med Verdal idrettsråd.

Fjorårets prioritering av søknader er lagt til grunn og videreført for å gi en viss forutsigbarhet for søkerne. Videre er mål og strategier i planen førende for prioriteringene.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.12.2015 14:18
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS