Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 13.01.15 - PS 4/15 Adressering av hytter og fritidsboliger i Verdal

Saksbehandler: Ola Anders Skrove

Arkivref : 2014/269 - /1721

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 13.01.2015 4/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i Matrikkellovens kapittel 4 § 21 og Matrikkelforskriftens kapittel 12 § 50 og 51 vedtas gatenavnkomiteens forslag til nye gate-/steds- og områdenavn. 

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Matrikkelforskriftens kapitel 12 om offisiell adresse sier at kommunen skal tildele alle gater, veger og områder som blir brukt til offisiell adressering et navn som er entydig innenfor kommunen. Kommunen skal tildele vegadresse til bygning som planlegges brukt til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet, eller offentlig eller publikumsrettet virksomhet.
Matrikkellovens kapittel 4 § 21 sier følgende om fastsetjing av offisiell adresse:
Kommunen fastset offisiell adresse. Før kommunen gjer endelig vedtak om offisiell adresse, skal dei som vedtaket får verknad for, få høve til å uttale seg.

Bakgrunnen for at det nå skal gis adresser til fritidsboliger/hytter mm er Kartverkets adresseprosjekt som skal fullføres innen utgangen av 2016.
De fleste navna som gatenavnkomiteen foreslår er gamle eksisterende navn som er i daglig bruk. Liste med navneforslag (med kartvedlegg) har vært utlagt til offentlig høring på kommunens hjemmeside, ved servisekontoret, biblioteket og ved Vuku Coop - Marked. Det har kommet inn to klager på to av de foreslåtte navna, disse navna blir behandlet i egen sak.
Språkrådet ved stedsnavntjenesten har hatt alle navna til behandling. Listen viser endringer som de har gjort ihht navnepraksis, og navn som er vedtatt eller godkjent. Noen av navneforslaga har de krevd navnesak på, disse er oversendt Kartverket for behandling

 
   Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 06.01.2015 13:58
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS