Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 19.05.2015- 31/15 Referater

 1. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/57/1 Sand - Torunn Hildrum og Frode Grønn - To boligtomter - Godkjent
   
 2. Søknad om tilbygg og fasadeendring av bolighus - 1721/282/4 Jamtlandsvegen 96 - Silje og Thomas Bjørken - Godkjent
   
 3. Søknad om oppføring av bod/lager for hagemøbler - 1721/19/518 Tindvegen nedre 71, 7654 Verdal - Terje Holmsberg - Godkjent
   
 4. Søknad om rehabilitering av skorstein - 1721/121/5 Lysthaugvegen 1 - Ketil Staberg - godkjent.
   
 5. Søknad om oppføring av bolighus - 1721/38/145 - Svanevegen 18, 7655 Verdal - Bjørn Egil Overmo og Mariann Overmo - Godkjent
   
 6. Søknad om igangsettingstillatelse for oppgradering av deler av fabrikk - 1721/18/1218 Sandøra 2 - Unicon AS - Godkjent
   
 7. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/234/7 - Sandvika Eiendomsselskap AS - Festegrunn eksisterende hytte Gauphaugen 57 - Godkjent
   
 8. Søknad om fasadeendring/overbygg inngangsparti og vinterhage - 1721/18/1212 Brygga 13 - Ståle Sellæg - Godkjent
   
 9. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/6/10 Sørskagvegen 110 - Frank Jensvik - Bebygd boligtomt - Godkjent
   
 10. Søknad om dispensasjon for bygging av hytteveg til 1721/200/31 og 1721/200/50 i Vera - Stein Jonny Valstad og Nils Olav Knudsen - Godkjent*
   
 11. Søknad om oppføring av bolighus - 1721/38/147 Svanevegen 10 - Lillian og Stig Arild Bratli - Godkjent
   
 12. Rammesøknad om renovering av eksisterende produksjonslokale ved Tine Meieri - 1721/18/659 Melkevegen 1 - Tine SA - Godkjent
   
 13. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/7/23 Sendesvegen 166, 7656 Verdal - Inger Johanne Sende - Godkjent
   
 14. Søknad om tilbygg av garasje og bod til bolighus - 1721/38/101 Leinsmoen 35 A - Godkjent
   
 15. Søknad om tilbygg til hytte samt oppføring av aneks- 1721/61/17 Haukåvegen 366, 7656 Verdal - Eva-Bente og Ottar Lynmo - Godkjent
   
 16. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/19/603 Tindvegen 59 - Morten Grindvik - Godkjent
   
 17. Søknad om dispensasjon for oppføring av bølgebryter fremfor molo som regulert i reguleringsplan - 1721/6/235 - Trones Småbåthavn, 7655 Verdal - Godkjent
   
 18. Søknad om tilbygg til eksisterende redskapshus - 1721/224/9 Lundamo Jamtlandsvegen 2130 - Hermann Valmo- Godkjent
   
 19. Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av ny hytte ved Bellingstjønnin (Lakevassbu) - 1721/200/1 - Værdalsbruket AS - Godkjent
   
 20. Søknad om rammetillatelse for ombygging og restaurering av 1 og 2 etasje av bankbygg - 1721/19/60 Jernbanegata 19 - Sparebank 1 Midt-Norge - Godkjent
   
 21. Søknad om rehabilitering av skorstein - 1721/38/13 Volhaugvegen 400 - Rune Lundsaunet - godkjent.
   
 22. Søknad om oppføring av bolighus med garasje - 1721/38/146 Svanevegen 20 - Rakel Hattrem og Per Kristian Overmo - Godkjent
   
 23. Søknad om tilbygg til carport/redskapsbod - 1721/278/85 - Løkkenvegen 13, 7667 Verdal - Åke Jünge - Godkjent
   
 24. Søknad om tilbygg av garasje og bod til bolighus - 1721/38/100 Leinsmoen 37 B - Godkjent
   
 25. Søknad om oppføring av veranda - 1721/6/22 Nordskagvegen 17 - Lillian Berg - Godkjent
   
 26. Søknad om oppføring av bolighus - 1721/18/207 Magnus den godes veg 4 - Madeleine og Jo Boje Hoseth - Godkjent
   
 27. Søknad om oppføring av bolighus med garasje - 1721/38/143 Svanevegen 16 - Hanne og Nathanial Govender - Godkjent
   
 28. Endringssøknad om ny veg til Verdal transformatorstasjon - Statnett SF- Godkjent
   
 29. Søknad om oppføring av hytte - 1721/234/1/119 Storholmen - Rolf Barli - Godkjent
   
 30. Søknad om rehabilitering av skorstein - 1721/82/2 Nye Skrovesvegen 97 - Jostein Tanem - godkjent.
   
 31. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/37/91 - Orrevegen 7, 7655 Verdal - Bjarne Bjørnbekk - Godkjent
   
 32. Søknad om bruksendring av kjeller til boligrom - 1721/19/442 Fridheims gate 1 - Ronny-Andre Holberg - Godkjent
   
 33. Klage på Innherred samkommunes vedtak om oppgradering og utvidelse av småbåthavn - 1719/6/235 Nordskaget - kommunens vedtak stadfestes
   
 34. Søknad om oppføring av bolighus med garasje - 1721/38/142 Svanevegen 14 - Ina Marie Myhre og Sigbjørn Holst - Godkjent
   
 35. Søknad om leilighet i eksisterende garasje - 1721/18/68 Getzvegen 14 - Jan Morten Storhaug - Godkjent
   
 36. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/19/533 - Tindvegen 76, 7654 Verdal - John Bjerke - Godkjent
   
 37. Søknad om demontering av eksisterende heis og montering av ny heis i Verdal Rådhus - 1721/20/130 - Rådhusgata 2, 7650 Verdal - Verdal Kommune - Godkjent
   
 38. Søknad om tilbygg til garasjeanlegg - 1721/18/664 Prof Ryghs gate 14 - Mikvold Vestre Borettslag- Godkjent
   
 39. Søknad om tilbygg/påbygg bolighus - 1721/265/8 Rostadvegen 76 - Godkjent
   
 40. Søknad om oppføring av tak over inngangsparti - 1721/188/10 Helgådalsvegen 1140, 7660 Vuku - Eva Gunn Skoknes - Godkjent
   
 41. Søknad om tilbygg av garasje og bod til bolighus - 1721/38/134 Leinsmoen 37 A - Godkjent
   
 42. Søknad om oppføring av garasje - 1721/30/51 Sørenget 20 - Godkjent
   
 43. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/139/1 Breding vestre - Kjersti Skrove og Kim Solberg - Tilleggsareal til 1721/139/23 - Godkjent
   
 44. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/19/587 Tindvegen nedre 49 - Vida Cironkiene - Godkjent
   
 45. Søknad om oppføring av garasje - 1721/165/10 Helgådalsvegen 130 - Rolf Martin Julnes - Godkjent
   
 46. Søknad om oppføring av inspeksjonshall ved Verdal vektstasjon - 1721/500/2 E6 Vinne 121 - Statens Vegvesen - Godkjent
   

 

Til toppen av siden 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 12.05.2015 13:24
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS