Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 20.05.2014 - 36/14 Referater

PS 36/14 Referatsak

 1. Søknad om oppføring av gapahuk ved Bjartnestjønna Sul og oppkjøring av skispor - Risvatnet og Småliene Hytteforening - Godkjent
   
 2. Søknad om oppføring av mobilt asfaltverk - 1721/271/1 Hallbakkan 103 - Peab Asfalt Norge AS - Godkjent
   
 3. Søknad om oppføring av tak over terrasse - 1721/19/769 Lensevegen 5 - Vidar Johansen - Godkjent
   
 4. Søknad om dispensasjon for ny avkjørsel til eiendommen 1721/38/52 Solhaug 2 - Marit Eide - Godkjent
   
 5. Søknad om tilbygg/fasadeendring og bruksendring av bolighus - 1721/18/1289 Statsråd Holts veg 6 - Man Dinh Viet og Ann Helen Garberg - Godkjent
   
 6. Søknad om rehabilitering av skorstein - 1721/142/1 Vuku Prestegård - Opplysningsvesenets Fond - godkjent.
   
 7. Søknad om oppføring av seterfjøs/redskapshus - 1721/200/1/214 Nordbellingsvollen - Tor Egil Nicolaisen - Ikke godkjent
   
 8. Søknad om oppføring av vinterhage og takoverbygg terrasse - 1721/38/112 Grågåsvegen 7b - Sissel Åsvoll/Joachim Bakken - Godkjent.
   
 9. Søknad om innglassing av veranda - 1721/20/176 - Møllegata 9, 7650 Verdal - Eirik Ulseth - Godkjent
   
 10. Søknad om riving av garasje og uthus - 1721/40/6 Solvang - Anja Sende - Godkjent
   
 11. Søknad om oppføring av tilbygg til renseanlegg - 1721/18/908 Russervegen 12 - Verdal kommune - Godkjent
   
 12. Søknad om oppføring av redskapsbod som tilbygg til driftsbygning - 1721/76/7 - Museumsveien 163, 7656 Verdal - Leif Langdal - Godkjent
   
 13. Søknad om rammetillatelse for oppføring av bolighus og garasje - 1721/19/866 - Tindevegen Søndre 10, 7650 Verdal - Bård Johansen - Godkjent
   
 14. Søknad om oppføring av takoverbygg over terrasse - 1721/16/181 Eventyrvegen 1 - Marn Brenne - Godkjent
   
 15. Søknad om oppføring av altan for uteservering for Siam  - 1721/20/85 Jernbanegata 9 - Verdal Eiendomsutvikling AS - Godkjent
   
 16. Søknad om endring av tillatelse for oppføring av bolighus og garasje - 1721/1/47 - Leklemsåsen 54 - Kjell-Amund Prestmo - Godkjent
   
 17. Søknad om  igangsettingstillatelse for grunn- og betongarbeider for Coop Extra - 1721/19/718 - Igangsettingstillatelse
   
 18. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/6/7 Åsvegen 4 - Jan Inge Østerås - Godkjent
   
 19. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/277/24 Sandstien 47 - Anne K Wahlborg - godkjent.
   
 20. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/121/9 - Lysthaugvegen 12, 7657 Verdal - Martin Bakkan - Godkjent
   
 21. Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av bolighus og garasje - 1721/19/866 - Tindvegen Søndre 10, 7650 Verdal -  Bård Johansen - Godkjent
   
 22. Søknad om tilbygg til bolighus samt ettergodkjenning av allerede bygd terrasse - 1721/92/10 - Vukuvegen 641, 7656 Verdal - Christina S. Ranheim - Godkjent
   
 23. Søknad om oppføring av bolighus med tilbygd garasje - 1721/3/51 - Myrvang Østre - Vestre Volhaugvegen, 7655 Verdal - Kari Forberg og Trond Vist Prestvik  -Godkjent
   
 24. Søknad om tilbygg av garasje til bolighus - 1721/112/1 Rosvold store - Karl Terje Mathisen - godkjent.
   
 25. Søknad om igangsettingstillatelse 01 for drivstoffanlegg - 1721/283/181/3 - Industriområde Ørin sør - Transporteiendom AS - Godkjent
   
 26. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/271/1 Balhall - Petter Olav Balhald - Tilleggsareal til 1721/271/10 Verdal Transformatorstasjon - Godkjent
   
 27. Søknad om mindre fasadeendring og oppdeling i 2 leiligheter - 1721/18/197 - Per Åge Berg - Fredrik Nilssensv 6, 7650 Verdal- Godkjent
   
 28. Søknad om tilbygg og ombygging av bolighus og garasje - 1721/18/466 Bakkegata 9 - Ingunn og Karl Martin Eggen - Godkjent
   
 29. Søknad om rammetillatelse for oppføring av dagligvareforretning Coop Extra - 1721/19/718 - Fløytarvegen 15 - Coop Inn-Trøndelag SA - Godkjent.
   
 30. Søknad om endring av ansvarsrett - tilbygg hytte - 1721/234/29 Tomt nr 95 Sandvika - Ole E Rannem
   
 31. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/19/229 og 274 - Stekke 6, 7654 Verdal - Nina L. Holthe og Håvard Kjesbu - Godkjent
   
 32. Søknad om rehabilitering av skorstein - 1721/228/1 Tømte - Tore Suul Grande - godkjent
   
 33. Søknad om opparbeidelse av sti fra parkering til 3 hytter - 1721/195/1/1 Storlunet - Joar Eklo - Godkjent
   
 34. Søknad om oppføring av leilighetsbygg - 1721/23/109 Estvoldvegen 20 - Stiklestad eiendom - Godkjent
   
 35. Søknad om oppføring av ny bod - 1721/19/2 - Stekke, 7650 Verdal - Verdal Kommune Teknisk Drift - Godkjent
   
 36. Søknad om bruksendring av del av bygning til boligformål - 1721/132/4 Vukuvegen 800 - Aud Hjelde - Godkjent
   
 37. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig - 1721/65/16 Solkråa - Einar Vandvik - Godkjent
   
 38. Revidert søknad om innglassing av veranda - 1721/20/157 - Jernbanegata 7C, 7650 Verdal - Odd Helge Weisæth - Godkjent
   
 39. Søknad om tilbygg til og bruksendring av bolighus - 1721/18/49 Bersmoen - Hans Fredrik Fortun og Line L Slettedal - Godkjent
   
 40. Søknad om utbygging av carport - 1721/19/309 Sole 6 - Jan Erik Sakshaug - Godkjent
   
 41. Søknad om tilbygg og ombygging av bolighus - 1721/283/113 Gamle Kjæran 5 - Knut Asle Stornes - Godkjent
   
 42. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/110/1 Lyng mellom vestre - Bjørg og Jan Morten Sliper - Boligtomt eksisterende bebyggelse/generasjonsbolig - Godkjent
   
 43. Søknad om endring av tillatelse ansvarsretter - 1721/23/94 - Stiklestad Eiendom Sentralparken AS, Reinsholm 28, 7650 Verdal - Godkjent
   
 44. Søknad om bygging av ankomstveg til kommunalteknisk anlegg - 1721/282/7 - Dalum - Verdal kommune - Godkjent
   
 45. Søknad om legging av vann- og avløpsledninger - 1721/283/1 Kjæran - Verdal kommune Teknisk Drift - Godkjent
   
 46. Søknad om riving av gammel låve/oppføring av nytt tilbygg for sau - 1721/33/1 Øgstad - Tore Øgstad - Godkjent
   
 47. Søknad om tilbygg til bolighus og bod over garasje - 1721/6/301 Planken 17 - Rune Sørholt - godkjent.
   
 48. Søknad om tilbygg til hytte - 1721/234/1/70 - Innsmoen, Verdal - Margunn Ekren Ness og Kåre Ness - Godkjent
   
 49. Søknad om ny adkomst/trapp til kjeller - 1721/18/3/28 Furuvegen 27 - Torbjørn Solstad - Godkjent
   
 50. Søknad om oppføring av redskapshus - 1721/213/2 - Aunvegen 252, 7660 Vuku - Geir Arve Sverkmo - Godkjent
   
 51. Søknad om terrasse - 1721/1/49 - Leklemsåsen 60 - Magne Arnstein Bjørsmo - Godkjent
   
 52. Opplysninger om ytre rammer og søknad om dispensasjon - 1721/18/543 - Furuvegen 7, 7653 Verdal - Bjørn Gresdahl - Godkjent
   
 53. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/16/138 Solheim - Gunnvor Møst Eggen - Godkjent
   
 54. Revidert søknad om oppføring av tilbygg til bolighus - 1721/224/26 - Jamtlandsvegen 1837, 7660 Vuku - Godkjent
   
 55. Deling av eiendommen - 1721/110/5 Futageren og  1721/109/3 Futager vestre - Bjørg og Jan Morten Sliper - Bebygd tomt - Godkjent
   
 56. Søknad om endring av tillatelse for oppføring av kontor og lagerbygg - 1721/283/181/3 - Industriområdet, Ørin, 7650 Verdal - Godkjent
   
 57. Søknad om fradeling av tomt for russisk-ortodoks kapell fra eiendommen 1721/29/38 Stiklestad - Verdal kommune - Godkjent
   
 58. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/1/8 Leklemåsen - Leklemåsen Eiendomsutvikling AS - Fradeling av offentlig vegareal og fortau - Godkjent
   

 

   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 13.05.2014 11:38
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS