Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 20.05.2014 - PS 37/14 Orientering om vedlikehold av kommunale bygg

Saksbehandler : Bjørn Erik Haug 

Arkivref:   2014/3702 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 20.05.2014 37/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Komite for Plan og samfunn tar saken til orientering.

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2014 ba Verdal kommunestyre om en tilstandsrapport for den kommunale bygningsmasse. Rapporten skulle inneholde en handlingsplan for vedlikeholdet i planperioden (2014-17).

Saksbehandler ønsker å orientere Komite Plan og samfunn om arbeidet og om oppbygging og innhold i planlagt rapport. Det vil også bli orientert om framdrift.

Sentralt i rapporten er bygningsareal for kommunale bygg, investeringer som vi har gjort og planlegger, behovet for reserver til uforutsette tiltak og vedlikeholdsbehovet på bygningsmassen. Vedlikeholdsbehovet må ses opp i mot alderen på byggene.

Vurdering:  
Saksbehandler gir en kort orientering om arbeidet og framdriften med rapporten i møtet.
 

  
   Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 13.05.2014 11:43
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS