Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 20.05.14 - PS 38/14 1721 - 18/318, 398,784 - Festetomt næringstomt Ørin - KS Eiendom

Saksbehandler : Bjørn Erik Haug

Arkivref :  2014/2454 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 20.05.2014 38/14
Formannskapet    

 

Rådmannens innstilling:

  1. Søknad fra KS Eiendom om å feste industritomt (5 daa) på Ørin, gnr.18/bnr.318,398, 784 imøtekommes og gjøres gjeldende fra 01.05.14.
     
  2. Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede verdi (kr. 307 pr.m2 etter regulering SSB konsumprisindeks for 2013).
     
  3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.
     

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
E-post av 6.3.14 med søknad om leie av tomt på ca. 5 daa på Ørin. 

Saksopplysninger
Ved e-post og møter bekrefter Bjørn Kolstad at de ønsker å feste arealet på vedlagte kartskisse. Leietaker er KS Eiendom AS. KS Eiendom ønsker å bygge 2 lagerbygg på arealet.
Bjørn Kolstad er daglig leder i BS kranutleie på andre siden av Havfruvegen, og ønsker festetomt i nærheten av denne tomta.

Kartskisser som viser det berørte området

 
Vurdering:
  
Planlagt virksomhet og bebyggelse er i henhold til gjeldende reguleringsbestemmelser for området (Reg.plan Tine med naboområder) med arealformål industri/lager.
Rådmannen anbefaler at KS Eiendom AS tilbys å feste arealer på Ørin i henhold til søknad og standard festekontrakt for området:

 
  
     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 13.05.2014 11:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS