Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 10.12.2015 - PS 85/15 Behov for sikringstiltak i Helgåa ved Vuku, Bredengberg - kommunal garanti for distriktsandel

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref : 2013/7640 - /K54

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 10.12.2015 85/15
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret garanterer for en distriktsandel på 20 % av anleggskostnadene for sikringsarbeider med reparasjon og forlengelse av eksisterende mur like nedstrøms for brua i Vuku. Sikringsarbeidet utføres i samsvar med planer utarbeidet av NVE. Distriktsandelen er beregnet til kr 127.000,- inkl mva.Distriktsandelen belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, elveforbygninger.

Vedlegg:

  1. Godkjenning av plan for sikring av mur i Vuku PDF
     
  2. Plan for sikring av mur i Vuku PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Avtale mellom NVE og kommunen om garanti for distriktsandel.

Saksopplysninger:
Under uværet Roar den 02.10.2015 gjorde vannmassene skade på eksisterende forbygningsanlegg (NVE-sikring nr. 1111) like nedstrøms brua på Vuku. Skaden har skjedd ved at en tørrmur ble delvis undergravd og har delvis rast ut. Grunneiere der muren står/vil bli stående er for gnr. 139, bnr. 8 Bjørn Aarstad og gnr. 139, bnr. 9 Robert Kirknes.

NVE har planlagt reparasjoner og forlengelse av muren. Eksisterende mur er ca 32 meter lang. Ny mur med lengde ca 35 meter vil settes vest for eksisterende mur og som fortsettelse av denne. Samlet kostnader er beregnet til kr. 635.000,- inkl mva. NVE dekker 80 % av kostnadene, det forutsetter en distriktsandel på 20 % beregnet til kr. 127.000,- inkl mva.

Arbeidene vil bli utført av entreprenør som leies inn av NVE og NVE vil lede arbeidet.

Kommunen får, som for andre sikringsanlegg, et tilsynsansvar og vedlikeholdsansvar.

Vurdering:
Reparasjon av eksisterende sikring samt en forlengelse av sikringen anses som nødvendig for å sikre eiendom og bygninger mot skade. Rådmannen tilrår derfor at det vedtas garanti for distriktstilskuddet. Kommunen dekker distriktsandelen i samsvar med tidligere praksis.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 11.12.2015 10:45
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS