Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 15.08.2017- 40/|17 Referater

 1. Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse (IG2) for oppføring av to leilighetsbygg Kroken Hage - 1721/19/471
 2. Godkjent - Søknad om nye ansvarsretter - 1721/16/72 Gamle Kongevei 48 - Rune Vollan
 3. Søknad om oppføring av garasje - 1721/235/3 Garlivegen 51 - Jan Inge Kristiansen - Godkjent
 4. Godkjent -Søknad om oppføring av tilbygg til fritidsbolig - 1721/234/1/60 Øystre Finnvola 35 - Ole Anders Grande
 5. Godkjent - Søknad om tilbygg av vinterhage - 1721/32/30 Leirådalsvegen 254 - Einar Holmli
 6. Godkjent - Søknad om riving av landbruksbygning - 1721/218/1 Årstadbakkan 170 - Trond Ove Aarstad
 7. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/46/3 Skjærset søndre - John Steinar Myhr - Boligtomt - Tomt 1 - Godkjent
 8. Godkjent - Søknad om plassering av masstu - 1721/248/1 Bollgardsletta 75 - Audhild Slapgård
 9. Godkjent - Søknad om innglassing av balkonger - 1721/19/236 Johannes Bruns gate 10, 12 og 14 - Suljordet Sameie
 10. Godkjent - Revidert søknad om tilbygg til fritidsbolig - 1721/234/1/239 Søndre Finnvola 68
 11. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/19/305 Nordåkeren 8 og 10 - Anita Staberg Tessem og Roger Tessem - Tomt for del av tomannsbolig - Godkjent
 12. Søknad om oppføring av bygg for detaljhandel - 1721/18/36 Magnus den godes veg 1 - Holberg Plass Eiendom AS - Avslag
 13. Vedtak - Deling av eiendommene 1721/234/3 og 7 Sandvika - Olav Eriksson og Sandvika Eiendomsselskap AS - Hyttetomt - Godkjent
 14. Søknad om skilt/reklame på fasade - 1721/18/754 Gamlevegen 7 - Normisjon Verdal - godkjent.
 15. Godkjent - Søknad om oppføring av ny tidtakerbu - 1721/106/11 - Blommen 96 - Stiklestad idrettslag
 16. Søknad om oppføring av fritidsbolig - 1721/234/1/366 Innsvatnet 366 - Anders Eggen - Godkjent
 17. Søknad om tilbygg til hytte - 1721/234/1/345 Åbovegen 111 - Arne Morten Aksnes - Godkjent
 18. Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/140/22 Bredingsberg 38 - Håkon Arndal
 19. Godkjent - Søknad om oppføring av boligblokk med parkeringskjeller og næringslokale - 1721/21/4, 7 og 61 Vektergata 3 og 5 - Stiklestad Eiendom Vektargården AS
 20. Søknad om dispensasjon fra reguleringsformål for oppføring av næringsbygg - 1721/139/10 Bredingsberg 6 - bil og Maskinservice Vuku AS
 21. Avslag/delvis godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 1721/38/152 Svanevegen 22 - Siri Heimstad og Marius Roel
 22. Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 1721/78/2 Musemsvegen 211 - Kjell Roger Fisknes - Tilleggsareal til 1721/78/3 Landbruksformål - Godkjent
 23. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Kvernmo Motor for ombygging av rallycrosstraseen - 1721/241/26 - Kvernmo Motor SA - godkjent.
 24. Godkjent - Søknad om endring av tillatelse bolig - 1721/282/179
 25. Godkjent - Søknad om opparbeidelse av VVA-anlegg Solhaug Boligfelt - 1721/37/19 Solhaug 5 - Rostu Bolig AS
 26. Godkjent - Søknad om fasadeendring av lager/verkstedbygning - 1721/18/1338 Melkevegen 6 - Sokalbygget AS
 27. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/157/1 Kluksbakkan 160 - Jan Arild Green - Godkjent
 28. Forhåndsvarsel om pålegg, forelegg og tvangsmulkt - 1721/19/204 Treskosvingen 12 - Morten Arntsen
 29. Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse - 1721/40/6 Solvang - Anja Sende og Stein Erik Minsaas
 30. Ferdigattest trekkes tilbake - Bruksendring og tilbygg - 1721/138/4 Vukuvegen 971 - Mona Sand og Kai Rune Johansen
 31. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/6/370 Flisa 11 - Tomas Gudding - Godkjent
 32. Søknad om oppføring av driftsbygning - 1721/165/4 Helgådalsvegen 116 - Rolf Martin Julnes - Godkjent
 33. Godkjent - Søknad om bruksendring av bod til soverom - 1721/222/1 Krikavegen 2 - Sverre Bjarne Inndal
 34. Forhåndsvarsel om pålegg om retting og tvangsmulkt - Forhold i strid med plan- og bygningsloven § 20-3, jf. § 20-1 - Ulovlig oppført støttemur - 1721/126/21 Lysthaugvegen 27 - Ida Tuseth og Ole Kristian Balgaard
 35. Søknad om tak over kjellernedgang og fasadeendring - 1721/19/194 Prof Ryghs gate 10 - Gunnar Bratberg - Godkjent
 36. Godkjent - Søknad om oppføring av naust - 1721/60/8 Haukåvegen 64 - Steinar Røstad
 37. Godkjent - Søknad om tilbygg/påbygg til bolighus - 1721/277/184 Granittvegen 15 - Ranja Hakkebo Vassli
 38. Søknad om oppføring av garasje - 1721/38/112 Grågåsvegen 7 B - Sissel Åsvoll og Joachim Bakken - Godkjent
 39. Godkjent - Søknad om oppføring av overbygg over veranda - 1721/110/2 Stubbesgropa 91 - Morten Egil Haga
 40. Godkjent - Revidert søknad om riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte - 1721/156/14 Kjesbua 220 - Roy Brandtzæg
 41. Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til driftsbygning - 1721/198/2 - Veresvegen 1915 - Rune Tronsmo Olsen
 42. Søknad om oppføring av redskapslager/flisfyringslager - 1721/40/1 Vester-Volhaugvegen 1 - Hans Olav Minsås - Godkjent
 43. Godkjent - Søknad om oppføring av enebolig - 1721/100/19 Leirådalsvegen 380 - Maylen Hårberg og Lasse Fossen
 44. Søknad om riving av tre bygninger på eiendommen 1719/116/4 Øverbygda 374 - Tore Knipenberg - godkjent.
 45. Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/119/5 Jamtlandsvegen 532 - Ole Petter Vangstad
 46. Godkjent - Søknad om plassering av støyskjerm - 1721/21/12 Håkon VII alle 1
 47. Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus og takoverbygg veranda - 1721/149/8 Ulvillvegen 312 - Ove Andre Østgård
 48. Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse (IG 01) for oppføring av verksted- og lagerhall - 1721/277/318/3 Venusvegen 3 B
 49. Godkjent - Søknad om oppføring av garasje og vedbu - 1721/61/13 Haukåvegen 358 - Magne Asbjørn Lund
 50. Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1721/230/44 Jamtlandsvegen 3414 - Bernt Brovold
 51. Godkjent - Søknad om oppføring av dobbel garasje med loft - 1721/2/6 Bjørgavegen 77 - Tor Heggli
 52. Godkjent - Søknad om tilbygg til eksisterende garasje - 1721/282/108 Myrvegen 3 - Per Arne Urland
 53. Godkjent - Søknad om tilbygg av vedlager til driftsbygning - 1721/118/5 Jamtlandsvegen 573 - Grete Svedjan
 54. Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/278/117 Bergsmyr 3 - Beate Blyseth og Inge Dretvik
 55. Godkjent - Søknad om endring av ansvarsrett ved oppføring av enebolig - 1721/10/9 Nordbergshaugvegen 10 - Bjørn Kolstad
 56. Søknad om tilbygg til hytte - 1721/225/20 Risvatnet - Småliin 106 - Hanne og Odd Erik Årstadvold - Godkjent
 57. Søknad om bruksendring fra boligformål til frisørsalong - 1721/19/417 Håkon Den VII's Alle 12 - Azad Ahmad - Godkjent
 58. Ikke godkjent - Søknad om bruksendring av del av andre etasje i redskapshus - 1721/217/1 Holmen gård - Værdalsbruket AS
 59. Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorsteiner - 1721/234/2 Jamtlandsvegen 4429 - Statens Vegvesen Region Midt.
 60. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/235/34 Boligfelt Garnes - Verdal kommune - Tilleggsareal til 1721/235/57 Ando Indals veg 23 - Godkjent
 61. Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 1721/116/4 Rossvollvegen 25 - Asgeir Lian
 62. Godkjent - Søknad om tilbygg til garasje - 1721/130/34 Guddingsbakkan 17 - Torbjørn Sellæg
 63. Godkjent - Søknad om riving av eksisterende bygninger/oppføring av ny enebolig - 1721/9/16 Sjøbygdvegen 235 - Bodil B og Magne Hojem
 64. Godkjent - Søknad om tilbygg til veranda på bolighus - 1721/278/171 Skomakervegen 12 - Terje Leinum
 65. Godkjent - Søknad om oppføring av støttemur - 1721/18/466 Bakkegata 9 - Ingunn og Karl Martin Eggen
 66. Godkjent - Søknad om oppføring av fritidsbolig - 1721/234/1/363 Innsvatnet 363 - Kari Auran Sjølyst og Morten Nedal Sjølyst
 67. Godkjent - Søknad om fasadeendring av næringsbygg - 1721/283/14 Magnus den godes veg 12 - Aktiv Eiendomsutvikling AS
 68. Godkjent - Søknad om påbygg av 2 etasje på eksisterende bolig - 1721/19/542 Tindvegen Nedre 59 - Tommy Aarstad
 69. Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/37/147 Tranevegen 2 - Harry Olsen
 70. Søknad om tilbygg til hytte - 1721/198/3 Symoen 8 - Michael Jule - godkjent.
 71. Godkjent - Søknad om takoppbygg og fasadeendring administrasjons- og produksjonsbygning - 1721/18/1018 og 1019 Melkevegen 2 - Elas Eiendom AS
 72. Ikke godkjent - Søknad om bygging av garasje som tilbygg til bolig - 1721/276/79 Sørberget 12 - Rolf Inge Sletvold
 73. Godkjent - Søknad om innglassing av balkong - 1721/20/176 Møllegata 9 - Paul Ivar Moholt
 74. Godkjent - Søknad om fasadeendring / ombygging av bolig - 1721/18/82 Gamle Kongeveg 4 - Joakim Løvstuhagen
 75. Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til hytte - 1721/234/1/185 Søndre Finnvola 14 - Erlend Grotterød
 76. Godkjent - Søknad om tilbygg til driftsbygning - 1721/76/3 Musemsvegen 237 - Håkon Musum
 77. Søknad om oppføring av skilt/reklame - 1721/19/60 Jernbanegata 19 - BE Jernbanegata 19 Verdal AS - Godkjent
 78. Godkjent - Søknad om plassering av masstu - 1721/222/1 Krikavegen 2 - Sverre Bjarne Inndal
 79. Godkjent - Søknad om veranda med takoverbygg og riving av bod - 1721/283/39 Tømmermannsvegen 18 - Stian Berland 

 

   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 25.01.2021 11:34
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS